Haber

Published on Haziran 18th, 2019 | by Kuzey Ormanları Savunması

Silueti, yeşil alanları, havası, tarihi yok oldu: İstanbul’u 25 yılda enkaza çevirdiler

(Kardelen Tatar / BirGün – 16 Haziran 2019)

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) İstanbul’a dair hazırladığı rapor, şehirdeki çevresel yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.

7 maddeden oluşan rapora göre kentteki yeşil alanlar, tarihi miraslar, ulaşım ve hava kalitesi can çekişiyor. Siluet de yok edilmiş durumda.

DOLGU ALANLARI

1 Şehrin farklı yerlerinde yapılan dolgu alanlar, yüzölçümü 2.34 kilometre kare olan Heybeliada’dan büyük bir alana ulaştı.

2 Yenikapı sahil dolgusuyla birlikte dünya mirası listesinde yer alan tarihi yarımadanın haritası değişti.

3 Plansız kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte ortaya çıkan devasa hafriyat yığınları yeni dolgu alanların yapımı için kullanıldı.

***

YEŞİL ALANLAR

1 İstanbul’da en az 15 m2 olması gereken kişi başına düşen yeşil alan miktarı mezarlık, kavşak, bulvar gibi pasif alanlar da dahil 5,98 m2’ye geriledi.

2 İstanbul’da imar izni verilerek Fatih Ormanı gibi pek çok doğal yaşam alanı ranta açıldı.

3 Mega Projeleriyle birlikte Kuzey Ormanları’nın büyük bir bölümü tahrip edildi, olası yapılaşmayla ile birlikte geri kalan kısmı da tehdit altına girdi.

***

KENTİN SİLUETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2011 yılında İstanbul’un simgeleşen siluetini hukuksuz biçimde bozan gökdelenlere göz yumdu.

2 Tarihi Yarımada’nın Boğaziçi siluetini etkileyen onlarca gökdelene imar izni verildi.

3 Haliç Metre Köprüsü ile Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Camii ve tüm Haliç siluetinin görsel bütünlüğü bozuldu.

***

TARİHİ MİRAS

1 İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2.10.2002 gün ve 14294 sayılı kararıyla “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmiş, aynı kurulun 05.03.2015 tarih ve 3210 sayılı kararıyla koruma grubu 1 olarak belirlenmiş Karaköy Yolcu Salonu yıkıldı.

2 Haliç Port projesi ile asırlık miras talan ediliyor, arkasındaki büyük bir yerleşim alanını da etkileyecek planlara kapı aralanıyor.

3 İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.01.2001 gün, 12528 sayılı kararıyla “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil dilip, kurulun 05.03.2015 gün, 3211 sayılı kararıyla da koruma grubu 1 olarak belirlenmiş Paket Postanesi yıkıldı.

***

ULAŞIM

1 İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sırada. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX’in raporuna göre geçen yıl İstanbul’da bir şoför yılda ortalama 6.5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

2 07.03.2018- ibb Başkanı Mevlüt Uysal: 2018 yılı sonunda İstanbul’daki raylı sistemler 271,3 kilometreye ulaşacak.

08.01.2018-Metro İstanbul: 154,25 km uzunluğundaki 12 raylı sistem hattı mevcut.

3 İstanbul deniz yoluyla yolcu taşımacılığı yönünden, yaklaşık 30 km uzunluğundaki Boğaz ve geniş Marmara kıyıları ile yüksek potansiyele sahip dünyanın sayılı kentlerinden ancak deniz ulaşımından en üst düzeyde yararlanacağı politikalar üretilmiyor.

***

DEPREME HAZIRLIK

11999 Depremi’nden sonra belirlenen deprem toplanma alanları imara açılarak gökdelenlere ve alışveriş merkezlerine dönüştürüldü.

2 Kentsel dönüşüm projelerinde risk değil rant dikkate alındı.

3 Afet anında ulaşım sağlayacak güzergahlar olan acil durum ulaşım yollarının bir kısmı otopark olarak kullanılıyor.

***

HAVA KİRLİLİĞİ

PM10 (Partikül madde) ve SO2 (Kükürtdioksit) kaynaklı hava kirliliği yaşayan illerin başında İstanbul geliyor.

***

İSTANBUL’DA YENİ BİR KENT HAYATI HEDEFLENMELİ

Rapor hakkında BirGün’e konuşan TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, İstanbul’da yeni bir kent hayatı inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Akçelik şöyle konuştu: İstanbul, 25 yıldır iktidarda olan bir anlayışın elinde sermayenin talep ve istekleri doğrultusunda büyük bir dönüşüme sokuldu. Bu dönüşümün önünde engel olarak görülen “kentsel ve çevresel” değerler hiçe sayılarak, İstanbul’un uzun zaman içerisinde biçimlenen kimliği ve kültürü, silueti, doğal yapısı giderek yok edildi. Yirmi beş yıl boyunca kentleşmenin kamu çizgisinden uzak, planlı bir düzenlemeye konu edilmemesi sonucu; nüfus artışı, işsizlik, ulaşım ve alt yapı problemleri, yeşil alan eksikliği, ucuz ve nitelikli konut problemi gibi birçok problem ortaya çıktı. Bu problemlerin eşliğinde seçime gittiğimizin, “Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız” sloganı ile seçim çalışması yapanların çeyrek asırda İstanbul’a neler yaptığının unutulmaması için 23 Haziran sabahı hatırlanması gerekenler listesi hazırladık.

İstanbul için çözüm toplumcu belediyecilik anlayışından geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sermayenin saldırılarına karşı kent hakkının savunulmasını esas almalı, yeni bir kent hayatının yaratılmasını hedeflemelidir. İstanbul’un nimetlerinden sınırsızca yararlanan, ekonomi ve politik gücü ile kent yatırımlarını belirleyen mutlu azınlığın, kendi çıkarlarını gözettiği yönetim anlayışı yerine tüm İstanbullunun söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir yönetim anlayışı İstanbul’un kültürünü, kimliğini, tarihini ve doğasını koruyabilir, gerçek sorunlarını çözebilir.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑