(Mustafa Çakır / Cumhuriyet – 26 Haziran 2019)

Cumhurbaşkanına sorunlu taşınmazların belirlenmesinde geniş yetki verildi. Riskli alanlarda dönüşüm için sahibine bile sorulmayacak.

AKP, Meclis’e imar yasalarında kapsamlı değişiklikler yapan “torba öneri” sundu. Öneri ile cumhurbaşkanına sorunlu taşınmazların belirlenmesinde geniş yetki verildi. Bu alanlarda her türlü yetki de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olacak. Ruhsatsız sera yapılabilecek. Metruk yapılar ile yıkılmak üzere olan binalarda sahiplerine 30 gün süre verilecek. Sahipleri yıkmazsa belediye ve valilik yıkacak. Masrafın yüzde 20 fazlası bina sahibinden alınacak. Çöken, kayan, heyelan, yangın olan bölgelerde dönüşüm için hak sahiplerinin muvafakati aranmayacak, bakanlık resen harekete geçecek. 2/B arazilerinin satışında ise süre bir kez daha uzatıldı.

AKP’nin Meclis’e sunduğu tam ismi “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba öneride” yer alan düzenlemeler şöyle:

-Tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı olmadan yapılabilecek.

-Yapılaşma olmayan parseller zemini geçirimli malzeme ile kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak açık otopark yapılabilecek.

-Alan, sınır, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale gelen, imar uygulama hatalarının varlığı tespit edilmesine karşın bu hataların düzeltilemediği, zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış olan parseller, davalar ile çözümü olanaklı olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları bakanlığın önerisi ile cumhurbaşkanınca belirlenecek.

-Belediye sınırları içerisinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi uzatılacak.

-Kamu taşınmazları üzerine yapılacak kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin tahsis süresi toplam 20 yıl olarak düzenlendi.

-Kentsel dönüşüm için belediyelere devredilen taşınmazlar üzerindeki yapılara, Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilemeyecek. Tahsil edilenler de iade edilecek.

2/B yine uzadı

-2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve bedeli ödeme süresi 16 Aralık 2019’a uzatıldı.

-Kentsel dönüşüm kapsamındaki taşınmazların dönüşüm uygulamaları için yapım işini üstlenen müteahhide devredilmesi halinde, müteahhidin 3. kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamayacak.

Sahibine sorulmayacak!

-Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda, kendiliğinden çöken veya zemin kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar nedeniyle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmadan bakanlık tarafından resen yapılacak. Yapılar Hazine’ye geçecek. Hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bölümlerin devri yapılana kadar da Hazine’de kalacak. Ayrıca bu alanda hak sahipleri ile TOKİ, idare veya müteahhitler arasında daha önce imzalanmış olan satış sözleşmeleri de fesh edilecek. Yapılacak yeni taşınmazların hak sahiplerince teslim alınmaması durumunda ise değeri ödenecek.

-Tapu siciline süreli olarak tescil edilmiş olan ipotekler, süresinin sona ermesi ve bazı şartların oluşması halinde malikin talebiyle silinebilecek.