(KOS Medya – 22 Temmuz 2019)

Mahkeme, Çorlu’da Kuzey Ormanları’nın 180 bin ağacını katledecek Ersay Madencilik’e ait kum ocağı projesinin ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. Kararda, projenin orman alanlarını ve yeraltı su kaynaklarını tahrip edeceğine, habitat kayıplarına neden olacağına dikkat çekildi.

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Tekirdağ Çorlu’da 180 bin ağacın kesilmesine neden olacak kum ocağı projesi yargıdan döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “ÇED olumlu” kararını iptal eden mahkeme, bakanlığa da “çevre” dersi verdi. Kararda, proje ile nadir orman alanlarından birisinin daha yok olacağı, su kaynaklarının tahrip edileceğine işaret eden mahkeme, hazırlanan ÇED raporunu ise “literatür veriler ile hazırlandığı, bitki türleri ile ilgili veri toplanmadığı” gerekçesiyle eleştirdi.

Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği Çorlu’da ağaç kıyımına neden olacak kum ocağı projesinde yargıdan karar çıktı. Çorlu Belediyesi, Ersay Madencilik tarafından yapılması planlanan kuvars kumu ocağı kapasite artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açtı. Tekirdağ İdare Mahkemesi, kararında, kuvars kumu çıkarılacak alanın tamamının orman vasfındaki arazi üzerinde bulunduğuna işaret etti. Kararda, açık kum ocağı işletmesi şeklinde yürütülecek faaliyetin, sahadaki bitki örtüsünün tamamen kaldırılarak yürütülecek bir işlem olacağı, orman alanlarının sağladığı ekolojik, ekonomik ve sosyal hizmetleri tamamen ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Mahkeme, İç Trakya’nın hassas ekolojik koşullarında yer alan bu nadir orman alanlarından birinin de kum ocağı işletmesi ile ortadan kaldırılarak önemli habitat kayıplarına neden olunacağına, ekolojik dengenin ve bölgenin kırılgan ekosistemlerinin göreceği olumsuz etkilerin yıllarca devam edeceğine dikkat çekti. Mahkeme, hazırlanan ÇED raporunu da, “flora ve fauna ile ilgili bölümlerinin hemen hemen tamamen literatür veriler ile hazırlandığı, işletme sahası ve etkilenme alanında kalan bitki türleri ile ilgili detaylı veri toplanmadığı” gerekçesiyle eleştirdi.

Mahkeme, projenin, orman alanları ve yeraltı su kaynaklarıyla ilgili koruma ağırlıklı yaklaşımlarla bağdaşmayan bir planlama kararı içerdiğine, şehir ve bölge planlama açısından da uygun olmadığına, hem yerüstü hem de yeraltı suyu beslenme alanının kum ocaklarının kazısı ile tahrip olacağına dikkat çekti. Kararda, bölgenin güneyinde yer alan çiftlikler ve konutların su ihtiyacının da ciddi anlamda etkileneceğini belirtildi.

Talana izin vermeyeceğiz
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, proje ile 180 bin ağacın kesileceğini belirterek, mahkemenin doğayı koruyan ibret verici bir karar aldığını söyledi. Kararın hemen uygulanarak Ersay Madencilik’e verilen tüm onayların iptal edilmesini isteyen Aygun, kararın takipçisi olacağını vurguladı. Aygun, “Talana izin vermeyeceğiz” dedi.