(KOS Medya – 24 Temmuz 2019)

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Kuzey Ormanları ekosisteminin eşsiz güzellikteki parçalarından biri olan Kerpe beldesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescillendi. Bölgede artık bakanlık izin olmadan inşaat yapılamayacak. Karar Resmi Gazete’de de yayınlandı.

Uğur ENÇ’in Sözcü’de yer alan haberine göre, İstanbul’a 1 saat mesafede yer alan Kocaeli’nin turizm ilçelerinden Kandıra’daki Kerpe beldesi sit alanı ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre bölgede artık bakanlıktan izin alınmadan inşaat çalışması yapılamayacak.

ARTIK BAKANLIKTAN İZİN ALMADAN İNŞAAT ÇALIŞMASI YAPILAMAYACAK

Doğal bir liman olan Kerpe’nin kaderini değiştirecek SİT kararı Resmi Gazete’de şu ifadelerle duyuruldu; “27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”