(BirGün – 24 Temmuz 2019)

Anayasa Mahkemesi (AYM), Sivriada’yı Kıyı Kanunu hükümlerinden muaf tutan ve talana yol açacak olan kanun maddesinin iptaline hükmetti.

Danıştay 6. Dairesi, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak hizmet ve yatırımlara ilişkin kanuna eklenen “Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir” bölümünün anayasaya aykırı olduğunu belirterek AYM’ye itiraz etti. İtirazı görüşen AYM, “Sivriada’da” ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Yap-İşlet-Devret modeliyle ilgili kanuna eklenen maddenin “Sivriada” bölümüne AYM kapıyı kapattı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMAYA RET

Danıştay’ın yaptığı başvuruda, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinin iptali için açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

Danıştay’ın Sivriada’da yapılacak talana karşı yürütmenin durdurulması istemini reddeden AYM, maddede yer alan “Sivriada’da” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle hükmetti.

İPTALİNE HÜKMEDİLEN MADDE

Danıştay’ın AYM’ye taşıdığı, Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilen maddenin ilgili bölümü şöyle:

“Yassıada ve Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir”