(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 3 Ağustos 2019)

İklim krizi için harekete geçen sivil toplum örgütleri ‘Sıfır Gelecek kampanyası’ başlattı.

Sivil toplum kuruluşları iklim krizi için harekete geçti. Sıfır gelecek kampanyası başlatan yapıların üyeleri “Gezegen olarak ekolojik bir krizin ortasındayız” diyerek kaybedecek 1 saniyenin bile olmadığına vurgu yaptı.

Aralarında Yeryüzü Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Fridays For Future, Yeşil Düşünce Derneği, Buğday Derneği gibi 10 kurum “Sıfır Gelecek” adıyla bir tespit raporu ve yapılacaklar listesi yayımladı. “Gezegen olarak ekolojik bir krizin ortasındayız” diye başlayan dosyada “İçinde bulunduğumuz krize karşı uygun politikalar oluşturmamızın zamanı geldi de geçiyor. Kaybedecek bir saniyemiz dahi yok. Şu anda Yeryüzünün atmosferi, endüstri devrimi öncesi seviyelerden 1 derece daha sıcak” denildi.
İklim krizi ile baş etme imkânlarına ve zamanın gittikçe azaldığına dikkat çekilen dosyada kurumlar tüm dünyada iklim hareketine önderlik eden öğrencilerin, Fridays for Future’ın “Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız!” çağrısına ortak olduklarını açıkladı. Kurumlar uzun soluklu bir eylem ve etkinlik dizisi planlayarak iklim krizini Türkiye gündemine taşımayı hedefliyor. Amaçları ise hükümetin bir an önce iklim krizine karşı acil ve adil planlama yapmasını ve sıfır karbon emisyonuna geçmesini sağlamak.
Kurumlar Türkiye’yi iklim kriziyle küresel mücadelede etkili bir taraf olmaya çağırarak taleplerini şöyle sıralıyor:

İklim acil durumu
Karar alıcıların iklim krizine karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan kurumlar bağlı oldukları meclis ve konseylerde iklim krizini bir var oluş acil durumu olarak ele alınmasını ve “iklim için acil durum” ilan edilmesini istiyor.

Net sıfır karbon emisyonu
Dosyada insan kaynaklı bir iklim felaketini önlemek için 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna geçilmesi gerektiği anlatıldı. Dosyada, “Fosil yakıtların ve iklimin tahribatının tüm finansmanını ve desteğini derhal sonlandırın. Fosil yakıt sübvansiyonlarını kaldırın ve fosil yakıt projeleri, ormansızlaşma ve iklim tahribatını finanse etmek, ticaret yapmak amacı içinde olan herhangi bir banka, piyasa, hükümet veya diğer borç veren kurumların yasadışı olmasını sağlayın. Sera gazı emisyonunun en önemli kaynaklarından biri olan termik santral projelerini canlı yaşamı daha fazla tehdit etmeden acilen durdurun” denildi.