(Gazete Yolculuk – 11 Ağustos 2019)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından içinde birçok sit alanı ve doğal varlığın da olduğu 1102 arazi maden sahası ihalesine çıkarıldı. İhaleler sonunda sahalar maden aramalarına açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 1102 yeni maden sahası için ihaleye çıkardığı arazilerde 1. derece SİT alanları, 1. derece arkeolojik SİT alanları, sulama alanları, hammadde alanları, gölet alanları bulunuyor.

1102 sahanın içinde, kanunda “jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar” statüsünde bulunan araziler de var.

Yok pahasına talan

1102 maden sahasının en ucuzu 25 bin lira taban ihale fiyatı veriliyor.

Cumhuriyet’ten Selma Paşayiğit’in haberine göre, Kayseri’den 64 bölgenin maden sahası olarak ihale edilmesi kararlaştırılan listede, Ankara’dan 39, Konya’dan 40, Sivas’tan 35, Afyon’dan 27, Çankırı’dan 29, Kırşehir’den 20 alan yer aldı. En düşük ihale taban fiyatı 25 bin 96 lira olarak belirlenirken, yüzlerce alan için en düşük fiyat üzerinden ilana çıkıldı. En yüksek ihale taban fiyatı 477 bin lira ile Van’dan iki alan oldu. Van’ı 356’şar bin liralık dört ihale alanı ile Kırşehir izledi.

Hammadde sahaları, sit alanları, göletler

Bakanlığın maden sahası açmak için gözden çıkardığı doğal alanlar şöyle:
“Adana’da 3. derece arkeolojik sit alanı, tabiat parkı, Afyonkarahisar’da 1. derece arkeolojik sit alanı, 2. derece doğal sit alanı, sulama alanı, gölet alanı, Hatay’da tabiat parkı, Amasya’dan iki adet sulama alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanı, Ankara’da dört adet sulama alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı, Antalya’dan sulama alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı, Aydın’da iki adet 2. derece sit alanı, Balıkesir’de sulama alanı ve 1. derece sit alanları, Bolu’da gölet alanı, Bursa’da tohum alanı, Çanakkale’de 1. derece arkeolojik sit alanı, Çankırı’da 3. derece arkeolojik sit alanı, Diyarbakır’da doğalgaz boru hattı, Elazığ’da demiryolu hattı, Erzurum’da devlet karayolu, Eskişehir’de petrol boru hattı, Hakkâri’de doğalgaz boru hattı, Konya’da hammadde sahası, Kahramanmaraş’da 1. Derece Arkeolojik sit alanı, Muş’ta hammadde sahası, Sakarya’da içme suyu hattı, Siirt’te sulama alanı, Tokat’ta hammadde sahası ve sulama kanalı, Bayburt’ta gölet alanı, Kilis’te hammadde sahası, Osmaniye’de hayvancılık tesisi ve su koruma alanı.”