(Elif Gökdemir / Bianet – 29 Ağustos 2019)

İstanbul Kuzey Ormanları’nın Beykoz kesimini yapılaşmaya açan imar planının yürütmesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Kargül, kararı bianet’e değerlendirdi.

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki 60 bin metrekarelik ormanlık alanın imar planı daha önce değiştirilerek alan “özel eğitim alanı” yapılmıştı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi da plan değişikliğinin durdurulması için dava açmıştı.

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’nca üniversite yapılmak istenen 60 bin metrekarelik orman alanı aynı zamanda doğal sit alanı niteliğindeydi.

Bölge İdare Mahkemesi de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararında  bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı belirtildi.

Kargül: Doğal sit alanında kalıyor

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Oktay Kargül, davayı 2017 yılında açtıklarını belirterek bianet’e şu açıklamalarda bulundu.

“Orman kuşağının ortasında kalan bir alana belli parsel sınırları çizerek burayı üniversite alanı ilan ederseniz o üniversite alanı beraberinde ulaşım kanalıyla bu çevreyi ciddi şekilde etkileyecektir ki zaten burası doğal sit alanında kalıyor.

“Ayrıca Mekansal Planlar Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde şöyle bir tanımlama var; ‘Doğal tarihi ve kültürel değerlerin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması esastır.’ Bu proje koruma kavramıyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir uygulamaydı. Çünkü burda baktığımız zaman 2. ve 3. doğal sit alanına bu gözle bakılmadan sadece parseller toplanarak bir proje geliştirilmişti. Bu nedenle biz de dava sürecini başlattık.

“Beykoz’a ciddi zararlar verir”

“Diğer yandan, bu geliştirilen projenin İstanbul ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’yla da bir ilişkisi yoktu. Çünkü 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda burası ‘ekolojik tarım alanı ve tarımsal niteliği korunacak alan’ olarak gösteriliyor. Mevcut üst yapı kararlarına dikkat etmeden yapılmış bir projeydi. Bu ve benzeri projeler özellikle Beykoz’da ciddi zarar verecek uygulamalardır.

Özellikle yeşil alanların ve kuzey kesimin bu kadar talan edildiği bir durumda, parselleri açmaya devam edersek ormanları maalesef çok yakın zamanda kaybedeceğiz.”