(KOSMedya – 30 Ağustos 2019)

İklim krizine karşı somut adımlar atılması için dünya çapında gençlerin bu sene 20 Eylül’de düzenleyeceği iklim grevine yetişkinler de destek verecek. 20 Eylül iklim grevi öncesinde Türkiye’de Sıfır Gelecek adı altında bir araya gelen ve aralarında Kuzey Ormanları Savunması’nın da olduğu ekoloji ve çevre örgütleri, tematik başlıklar altında etkinlikler düzenliyor. Ormansızlaşma teması kapsamında Kuzey Ormanları Savunması ve Türkiye Ormancılar Derneği tarafından düzenlenecek etkinliklerden biri 6 Eylül Cuma günü 15.00 – 18.30 arasında Beşiktaş’ta Şehir Plancıları Odası’nda gerçekleştirilecek olan ‘Gelecek İçin İklim ve Orman’ Konferansı.

Küresel karanın üçte birini oluşturan ormanlar, hem insan yaşamı için gerekli olan oksijeni üretiyor, hem de insan, hayvan ve bitki türleri için barınak oluyor. Artık hızla içine yuvarlanmakta olduğumuz küresel iklim krizinde atmosferdeki karbonu tutma, havayı filtreleme ve hava kirliliğini azaltma, su kaynaklarını destekleme ve doğal afetlerin etkilerini azaltma özellikleri ile orman ekosistemleri iklim krizine karşı hayati önem taşıyor.

Ancak her yıl 120 ila 150 bin km2 büyüklüğünde orman arazisi insan faaliyetleri sonucu kayboluyor. Kaybolan orman arazileri iklim krizinin yıkıcı etkisini güçlendiriyor ve geri dönülmez nokta olarak görülen 1,5°C sınırına hızla yuvarlanmamıza neden oluyor. Diğer taraftan, kısa zaman dönemlerinde hızla gerçekleşen sıcaklık değişiklikleri; gerek türlerin hareketleri, gerek ormanların tür bileşimleri ve zararlı böcek popülasyonlarının oluşumları ve büyüklükleri açısından ormanları ciddi düzeyde olumsuz etkileyecek.

Kuzey Ormanları başta sahip olduğumuz ormanların iklim krizine karşı nasıl koruyucu bir rol üstlendiğini ve ormanlık arazileri iklim krizine karşı nasıl koruyabileceğimizi bilimsel çerçevede irdelemek; günümüzün kent-orman ilişkisinin mevcut durumundan yola çıkarak, iklim krizi döneminde ormanların ve insan faaliyetlerinin nasıl birbirini destekler bir temele oturtulabileceği ve ileriye dönük olarak ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda sonuçlar elde etmek, iklim krizine karşı somut adımlar atılabilmesi bakımından önem arz ediyor. ‘Gelecek İçin İklim ve Orman’ Konferansının amacı bu konulara eğilmek.

Etkinlikte ayrıca Kuzey Ormanları Savunması ve Türkiye Ormancılar Derneği çağrısıyla Haziran başında çeşitli meslek örgütlerinin ve yaşam savunucusu yapıların da desteğiyle başlatılan “Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı” ilan edilmesini amaçlayan kampanya da anlatılacak: http://change.org/Kuzeyormanlari

Etkinliğin son saati soru/cevap olarak gerçekleşecek.

Tarih: 6 Eylül Cuma/15.00 – 18.30
Yer: Şehir Plancıları Odası (Beşiktaş/Abbasağa)
Düzenleyen: Kuzey Ormanları Savunması, Türkiye Ormancılar Derneği

Konuşmacılar:
1) Prof. Dr. Murat Türkeş (TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi)
2) Prof. Dr. Doğanay Tolunay (İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi)

Facebook etkinlik sayfası:
https://www.facebook.com/events/2395801354075408/