(KOSMedya – 4 Eylül 2019)

8 Eylül Pazar 16’da İstanbul, Beyoğlu’nda ”140Journos: Kuzey” belgesel gösterimi gerçekleştirilecek ve belgeselin yönetmeni Kürşad Bayhan ile bir söyleşi düzenlenecek.

140journos Kuzey video-belgesel serisi; Kuzey Ormanları’ndaki mega rant projelerinin sebep olduğu yıkıma, bölgedeki ekolojik ve sosyolojik değişime, zorlanan sınırlara, yokolma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayatına, ormansızlaştırılan İstanbul’a odaklanıyor.

İstanbul’un mevcut yerleşim alanları ile Karadeniz kıyısı arasında kalan kesiminde, batıda Istranca Dağları’ndan doğuda Melen Havzası’na kadar uzanan çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alan yer almakta: Kuzey Ormanları…

Kuzey Ormanları uzun zamandır; enerji santrallerinin, taş ocaklarının, sanayi kirliliğinin çöp tesisleri ve hafriyat döküm sahalarının, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu isimli doğa katili mega projelerinin, av çetelerinin, “Türk akım” isimli Rus doğalgaz boru hattının, rant odaklarının, iklim krizini yaratan dünya kapitalizminin tehdidi ve tahribi altında.

Küresel iklim krizi derinleşirken, Marmara Bölgesi’nin en büyük ve en önemli yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları ekosisteminin bir geleceği olabilmesi için derhal muhafaza altına alınması gerekmekte. 2013’ten bu yana bu ekosistemi savunmak için mücadele eden Kuzey Ormanları Savunması, Kuzey Ormanları’nın ‘Muhafaza Ormanı’ ilan edilmesi ve mutlak koruma altına alınması için Türkiye Ormancılar Derneği ile birlikte başlatılan ve çeşitli meslek örgütleri ile yaşam savunucusu yapıların desteğiyle süren bir kampanya yürütüyor: https://change.org/KuzeyOrmanlari

Bu belgesel gösterimi 20 Eylül büyük iklim grevi öncesinde iklim krizine dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmayı amaçlayan “Sıfır Gelecek” kampanyasının ‘Ormansızlaşma Haftası’ kapsamında Kuzey Ormanları Savunması tarafından gerçekleştirilen etkinlikler arasında.

20 Eylül Küresel İklim gününe başta İstanbul olmak üzere ülke çapında ses vermek amacıyla aralarında KOS’un da olduğu ekoloji çevre örgütleri “Sıfır Gelecek” kampanyası adı altında bir araya geldi.

Sıfır Gelecek kampanyası, 20 Eylül ve öncesinde gerçekleşecek etkinliklerle iklim krizini kamuoyunun gündemine taşımanın yanı sıra, karar alıcıların bir an önce iklim krizine karşı acil ve adil planlama yaparak 2030’a kadar sıfır karbon emisyonuna yönelik somut adımları atmalarını talep ediyor.

Sıfır Gelecek Kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi için: www.sifirgelecek.org