(KOS Medya – 13 Eylül 2019)

ODTÜ öğencileri, KYK Yurdu yapılarak Kavaklık korusunun betona boğulmasına karşı başlattıkları direnişin 120. gününde, 11 kişinin ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.

ODTÜ Rektörlüğü’nün Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole göre ODTÜ Kampüsü içinde yer alan 40 dönüm arazi içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilerek yurt yapımına başlanmış, öğrenciler ise inşaatın Kavaklık bölgesinde yapılmasına karşı çıkmış ve ODTÜ’ye ODTÜ yurdu yapılmasını istemişti. İnşaatın yapılmasına karşı öğrenciler, Kavaklık’ta 55 gün çadırlarda nöbet tutmuş 55. günün sonunda ise polis müdahalesi ile öğrenciler çıkarılarak ağaçlar kesilmişti. Kavaklık Direnişi İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada internette sıkça paylaşılan bir görüntüden ötürü gözaltı yapıldığı ve hakaret davası açıldığı belirtildi. Müdahale günü gözaltına alınan kişilerin soruşturmaları devam ederken 11 kişinin daha ifadeye çağrıldığı bilgisi alındı. İnisiyatif’den yapılan açıklamada “Yakın bir zamanda, her zaman yanımızda olan avukatlarımızdan, tahminimizce müdahale günü (8 Temmuz) bahane edilerek, 11 arkadaşımızın daha ‘Güvenlik Şubeye ifade vermeye’ çağrıldığını öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, hukuki sürecin tamamen takipçisi olunacağı vurgulanarak “Arkadaşlarımız hakkında başlatılan hukuki süreç DERHAL arkadaşlarımızın lehine sonlandırılmalıdır.” çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

14 Mayıs 2019 günü ODTÜ Teknokent Spor Salonu ve Lisansüstü Konukevi arasında kalan daha sonraları bizim tarafımızdan “Kavaklık” olarak adlandırılacak olan Kavaklık bölgeye inşaat araç ve malzemelerinin geldiği birkaç arkadaşımız tarafından tespit edilmişti. Bu arkadaşlarımız, ulaştıkları birkaç kişi ile birlikte bugün “Kavaklık Direnişi” diye anılan direnişi Bölgedeki “Şok Market” yakınına çadırlar kurarak ve orada nöbet tutarak başlatmışlardır. Direnişçi arkadaşlarımızın çalışmalarıyla direnişimiz kısa sürede okulun çok büyük bir kısmına duyurulmuş, direnişimize gelen destek ve direnişimiz ciddi oranda büyümüştür.

Talepleri,
1. ODTÜ’de herhangi bir yer ve zamanda hiçbir şekilde bir KYK Yurdu yapılmaması
2. ODTÜ’nün ihtiyacı olan yurdun “Kavaklık”a yapılmaması
olan direnişimiz, bu direniş süreci boyunca rektöre ve rektörlüğe bu yurdun yapılması için sürdürülen sürecin neden katılımcı işletilmediği konusunda hesap sormuş, eylemlerini kavaklık bölgesiyle sınırlandırmamıştır. Direnişimiz bu süreçte kampüs içerisinde açık alanda yoğun propaganda çalışmaları yürütmüş, mezunlar derneği, akademisyenler, öğrenci toplulukları, odalar, sendikalar, siyasi parti ve örgütlerle, derneklerle görüşmüş; desteklerini almış ve ortak hareket zemininin oluşması için öncülük etmiştir.

Sürecin işleyişine dair pratik eksikliklerin yanında başından beri bu yurt inşaatı projesinin hukuksuz olduğunun farkında olarak bugünlere kadar getirdiğimiz direniş süresince yeni bir hukuksuzluğun farkına varmadığımız tek bir gün geçmemiştir. Ancak, hem ahlaki hem de hukuki zeminde haklı olduğumuz bu sürecin 55. Gününde kolluk kuvvetlerinin orantısız şiddetine ve işkencelerine maruz bırakılarak alandan çıkarılmamız sağlanmıştır. Müdahale günü onlarca arkadaşımız darp edilmiş, birçok arkadaşımız yaralanmış ve bir arkadaşımız da gözaltına alınmıştır. Takip eden süreçte direnişimiz inşaat alanının hemen yanında sürdürülmeye devam etmiştir. Bu süreçte bir arkadaşımıza internette sıkça paylaşılan bir görüntüden ötürü gözaltı yapılmış, hakaret davası açılmıştır. Bunun yanında, o gün gözaltına alınan arkadaşımızın soruşturması devam etmektedir.

Direniş alanından zorla çıkarıldıktan 30 gün sonra “Kavaklık”ı fiilen özgürleştiren direnişimiz eski yerine taşınmıştır. Henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen inşaatın yapılamayacağına dair duyumlar almaya devam ettiğimiz süreçte 120. Günümüzde direnişimize devam etmekteyiz. Ancak, yakın bir zamanda, her zaman yanımızda olan avukatlarımızdan, tahminimizce müdahale günü bahane edilerek, 11 arkadaşımızın daha “Güvenlik Şubeye ifade vermeye” çağırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK Genel Müdürlüğü ve ODTÜ rektörlüğünün taraf olduğu ve başından beri tonlarca hukuksuzluğa rağmen infaz edilmeye çalışılan bu projede egemenlerin hukuku da bize karşı kullanmak istediğinin farkındayız. Yasa yapanların yasalara uymadığı, yasalara aykırı işler yaptığı ancak hiçbir hukuki yaptırıma tabi tutulmadığı bu süreç boyunca yasaların ve yasal sürecin gerekliliklerinin yerine getirilmesini isteyen arkadaşlarımızın karşısına karakollar, nezarethaneler, savcılık soruşturmaları ve davalar çıkartılmıştır ve çıkartılmaya da devam edilmektedir.

Şu iyi bilinmelidir ki müdahale günü ve takip eden süreçte gözaltına alınan arkadaşlarımız, ifadeye çağırılan 11 arkadaşımız ve ODTÜ’lü olsun olmasın bu süreçte yanımızda olan hiçbir arkadaşımız, dostumuz yalnız değildir. Kavaklık direnişi olarak hukuki sürecin tamamen takipçisi olacağımızı, bu süreç boyunca arkadaşlarımızın yanında olacağımız bilinmelidir. Bu süreçlerden herhangi birinin sonucunda hiçbir arkadaşımızın en ufak bir mağduriyet yaşamasını dahi kabul etmemekteyiz. Arkadaşlarımızın mağduriyet yaşaması halinde direnişimizin kazanıp kaybetmesine bakmaksızın hesap soracağımız ve sürecin peşini bırakmayacağımız bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Bu nedenle taleplerimizin arasına bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız: Arkadaşlarımız hakkında başlatılan hukuki süreç DERHAL arkadaşlarımızın lehine sonlandırılmalıdır.

KAVAKLIK DİRENİŞİ SUÇLANAMAZ