(Evrensel – 23 Eylül 2019)

Bursa’da çevre sorunlarıyla mücadele etmek için Bursa Çevre Platformu’nu (BUÇEP) kuruldu

Bursa’da her geçen gün artan çevre sorunlarıyla mücadele etmek için bir araya gelen onlarca kurum Bursa Çevre Platformu’nu (BUÇEP) kurdu. Yayınlanan bildirgede neden “Bursa Çevre Platformu?” sorusu cevaplandırıldı.

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy tarafından okunan bildirgede kuruluş platformun kuruluş amacı şöyle ifade edildi: “Uludağ’dan, denizlere, göllere, su kaynaklarına, ormanlara; Karacabey’den Yenişehir’e, Orhaneli’den Orhangazi’ye tüm verimli ovaların, tarım arazilerinin zeytinliklerin, meraların, kısacası Bursa’nın her santimetre karesinin her damla suyunun, havasının kanunlara, yönetmeliklere ve planlara rağmen ranta kurban edildiği, hukukun, adaletin ve demokrasinin yok edilmeye çalışıldığı veya baskı altına alındığı; kanunları, yönetmelikleri, planları halkın bütünsel yararına, doğayı, çevreyi, toprak, su ve hava varlıklarını tüm canlıların yaşama hakkı olarak gören ve önceleyen bir anlayışla uygulama sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin sorumluluklarının gereğini yapamadıkları veya yapamaz duruma getirildiği bir ortamda; yaşadığımız kentin misafiri değil gerçek koruyucuları, sahipleri olduğumuzu göstermek, Bursa Su Platformu, Nilüfer Çayı Temiz Aksın Platformu, DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu gibi çevre mücadelelerimizdeki deneyim, işbirliği ve başarılarımızın yarattığı motivasyonla daha güçlü olmak, daha hızlı hareket etmek; Bursa’mızdan hareketle ülkemizdeki kent ve çevre sorunlarının önlenmesine katkıda bulunmak, halkımızı doğru/güvenilir, bilimsel ve teknik bilgilerle bilgilendirerek farkındalık yaratmak ve harekete geçirmek; sonuç olarak kent ve çevre mücadelesini tüm yurttaşlarımızla herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu bir ortamda büyüterek sürdürmek amacıyla Bursa Çevre Platformu (BUÇEP) kurulmuştur.”

Açıklamada “Ekolojik mücadele hepimizin mücadelesi olmalı diyen kentin misafiri değil, gerçek sahibi olduğunu düşünen, eşit söz hakkı, birlikte karar alma, birlikte uygulama ve birlikte mücadele etme anlayışına sahip bir örgütlenme modelini benimseyen her yurttaşımızı BUÇEP çatısı altında toplanmaya, üye olmaya, mücadeleye katılmaya davet ediyoruz” denildi.

PLATFORMUN İMZACILARI

ASDER-Bursa Artvin Çevre Platformu-Bursa Barosu- Bursa Cumhuriyet Kadınları Derneği- Bursa Halkevleri- Bursa Kadın Meclisi- Bursa Muhalif Gazetesi-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-Bursa Tabip Odası-Bursa Yazın ve Sanat Derneği-Büro Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi-Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi-ÇEKÜDER-DOĞADER-Eğitim Sen Bursa Şubesi-Emek Partisi Bursa İl Örgütü-Fridays For Future Bursa-Halkların Demokratik Kongresi-Halkların Demokratik Partisi Bursa İl Örgütü-İznik Çevre Platformu-Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi-Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği-Liseli Genç Umut-Nilüfer Çevre Meclisi-Nilüfer Kent Konseyi-Panayır Cemevi- Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi- Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi-Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi-Türkiye Tabiatını Koruma Derneği-Türkiye Ziraatçiler Derneği Bursa Şubesi- Yapı-Yol Sen Sendikası Bursa Şubesi-Yenişehir Çevre Platformu-Yeşiller ve Sol Parti Bursa İl Örgütü-Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi.