(BirGün – 23 Eylül 2019)

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, RES’lerin yarımada yüzölçümünün yüzde 71’ini kapsadığını söyledi. Erdoğan, “Yenilenebilir enerjiye karşı değiliz ama bu istilanın mantıklı bir izahı olamaz” dedi

İzmir’in doğa harikası ilçesi Karaburun’da büyük bir RES (Rüzgâr enerji santralı) işgali yaşanıyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “RES’lerin sayısı neredeyse elektrik direkleri ile yarışıyor. Yarımadamız doyum noktasını fazlasıyla aştı. Bu santralların tüm lisans ve izin süreçleri Karaburun Belediyesi dışından ilerliyor. Yetmiyor, acele kamulaştırma kararları ile hemşehrilerimizin dededen babadan kalma arazileri bir gecede değerinin altında satılmak zorunda bırakılıyor. Mülkiyet hakkının hiçe sayan, yerel yönetimlerle ilişki kurma gereği bile duymayan yatırımcılar yurttaşlarımızı isyan noktasına getiriyor” dedi. İzmir’in 1450 megavat RES kurulu gücü içinde yaklaşık 400 megavatı Karaburun Yarımadası’nda bulunuyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE KARŞI DEĞİLİZ

İlkay Girgin Erdoğan, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına kesinlikle karşı olmadıklarını ama yapılan hataların vatandaşları yenilenebilir enerjiye düşmanlık noktasına getirdiğini vurguladı. Erdoğan, RES’ler için tahsis edilen proje sahalarının toplamının, yarımada yüzölçümünün yüzde 71’ini kapsamasının hiçbir mantıklı izahı olamayacağını ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, “Karaburun Yarımadası’nda, dar bir bölgeye bu kadar fazla santral yapılmamalı. Bizler 7 gün 24 saat bu bölgede yaşayan ve yurttaşlarımızın nabzını tutan yöneticileriz. RES’ler köylerimize, yerleşim yerlerimize çok yakın yerlerde inşa ediliyor. Bunun nedeni, yüksek rakımlı ve engebeli yerlere santral kurmanın çok daha fazla maliyetli olması. Ayrıca kanatları taşıyan dev TIR’ların geçişlerini mümkün kılacak yol çalışmaları yüzünden doğada geri dönülmez tahribatlar yapılıyor. Köylülerimizden bu yönde yoğun şikâyet alıyoruz.”

HAYVANCILIĞA OLUMSUZ ETKİ EDİYOR

Ağıl, ahır ve kümes gibi yapılara yakın mesafede inşa edilen santralların ses, uğultu ve gölgeleme özellikleri nedeniyle hayvanların et ve süt verimliliğine olumsuz etkisi olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, şöyle devam etti, “Santral yatırımcıları tüm izin ve lisans işlemlerinde, yerel yönetimler ve yöredeki sivil toplum örgütleri ile temas etmekten kaçınıyor. Biz Karaburun Belediyesi olarak RES’lerin proje sahalarının belirlenmesi süreçleri ve yatırım izinlerine hiçbir müdahalede bulunamıyoruz.”

LİSANSSIZ KAPASİTE ARTTIRILIYOR

Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, RES’lerle ilgili önemli bir başka sorunun da mevcut santralların yeni lisans almadan rahatlıkla kapasite artışına gitmesi olduğuna işaret etti.