(Rıfat Doğan / Artı Gerçek – 15 Ekim 2019)

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Çekmeköy’de bulunan 187 dönüm askeri arazinin yapılaşmaya açılmasına dönük plan değişikliği kararını iptal etti

TOKİ eliyle yapılaşmaya açılmak istenen Çekmeköy’deki 187 bin metrekarelik askeri araziye yargıdan şimdilik vize çıkmadı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşdelen Mahallesi’nde bulunan askeri alanla ilgili 28 Aralık 2017 tarihinde nazım ve uygulama plan değişikliği yapmış, TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubeleri bu karara karşı dava açmıştı. 

Söz konusu plan değişiklikleri askeri alan ve güvenlik bölgesi olarak koruma altında bulunan Sultan Çiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı doğal ve coğrafi bünyesinde bulunan, yüzde 30’u sık orman dokusunda ve üzerinde yapılaşma bulunmayan 187 bin 750 metrekare yüz ölçümlü 461 Parselin; Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile 28 Nisan 2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yapılaşmaya açılmasına ilişkindi. 

PLANDA YOK YOK: OTEL, REZİDANS, AVM, KONUT, İŞ MERKEZİ

Ömerli İçmesuyu uzun mesafeli koruma sahası içindeki alanda, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, ticaret, ofis, büro, lokanta, gazino, çarşı, çok katlı mağazalar, banka, finans kurumları, özel eğitim ve özel sağlık tesis alanları yapılabilmesinin önü açılıyordu. 

KAMU YARARINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda plan değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkiler şöyle sıralandı: 

-Planlama alanında ticaret ve konut alanı olarak ayrılan alanın, toplam alanın, %42,37’sini oluşturduğu, alanın, doğal ve kırsal karakteri korunması gerekirken kamu yararına aykırı olarak havza içi rehabilite edilecek alana dönüştürüldüğü, 

-Plan değişikliklerinin orman mevzuatı ve su havzalarını koruma mevzuatına aykırı olduğu,

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PROTOKOLE DE AYKIRI

-Plan değişikliğinin bir önceki üst ölçekli planda askeri alanlar ile ilgili hükümlere ve yapılan protokole aykırı olarak hazırlandığı dolayısıyla planlama tekniklerine aykırı olduğu, 

-Alana getirilen yaklaşık %42 olan ticaret+konut fonksiyonunun İSKİ Yönetmeliğinde belirtilen 100 Ki/Ha yoğunluğunun üstünde 235 Ki/Ha olarak planlandığı,

-Alanda yaşayan nüfusun sabit olmasına rağmen bir alanda toplulaştırılarak barındırılmasının, şehircilik ilkelerine ve mevzuata uygun olmadığı, 

-Söz konusu alanın, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) tahsisli iken Milli Savunma Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında imzalanan “Askeri Hastaneler” protokolü doğrultusunda 28.04.2015 tarihinde TOKİ’ye devredildiği ve yapılan uygulamanın, imzalanan protokole uygun olmadığı, 

-Alanda, bu alanın gerektirdiği orman alanlarının ve su havzalarının korunması ilkesi itibariyle düşük yoğunluklu yerleşme yerine orta yoğunluklu bir yerleşme alanı planlandığı. 

ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA ARDINDAN İPTAL KARARI

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu esas alarak verdiği kararda  “dava konusu plan değişikliklerin, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer vererek plan değişikliğini iptal etti. 

Mahkeme daha önce de plan değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti.