(Cemalettin Öztürk/Özgür Kocaeli – 22 Ekim 2019)

Vatandaşlar yoğun çaba sarfetmişti! RES için ret kararı çıktı.

Yuvacık sırtlarına yapılmak istenen daha sonra Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı’nın bulunduğu Samanlı Dağları Rüzgâr Enerjisi Santralleri Kapasite Artış Projesi’ne yargıdan bir engel daha geldi. Böylece çevreciler, RES’e karşı ikinci kez zafer elde etti. RES’in ÇED Raporu bilgilendirme toplantısı 22 Kasım 2017 tarihinde Yeniköy Kültür Merkezi’nde yapıldı. Projeyi yürüten Yuva Enerji Şirketi yetkilileri bölge sakinleri tarafından sert tepkiyle karşılandı. Tepkilere rağmen ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve projenin yapılması yönünde karar alındı.

YARGIYA TAŞIDILAR

Bakanlık onayının ardından Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gölcük Muhtarlar Derneği ve çok sayıda çevreci kuruluş, ÇED raporunun iptali ve projenin bölgede yapılmaması için konuyu yargıya taşıdı. Gölcük 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, yetkinin kendilerinde olmadığına karar vererek dosyayı Danıştay’a havale etti. Danıştay, benzer bir davanın Bursa’da görüldüğünü gerekçe göstererek dava dosyalarının birleştirilmesi için Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

BİLİRKİŞİ KEŞİF YAPTI

Bursa 3. İdare Mahkemesi, bölgede keşif yapılması için Türkiye’nin farklı üniversitelerinde profesör ve doçentlerden oluşan 7 kişilik bir heyet tayin etti. Bilirkişi heyetindeki Prof. Dr. Nuri Yiğit, Prof. Dr. Çiğdem Varol Özden, Doç. Dr. Elif Yamaç, Doç. Dr. İlhan Koşalay, Prof. Dr. Hüseyin E. Çelik, Prof. Dr. Yaşar Avşar ve Prof. Dr. İsmail Toroz, 21 Mart 2019 tarihinde Gölcük Erikli Tepe mevkiinde keşif yaptı. Heyet, bölgedeki ormanları inceledi, bölge sakinleri, dernek başkanları, köylüler ve Gölcük halkıyla görüştü.

‘KORUNSUN’ RAPORU

Bilirkişi heyeti, 900 dönüm alanda hayata geçirilmek istenen RES’in bölgede yaratacağı etkiler üzerine yaptığı araştırmada 37 bin 881 kök ağacın kesileceğini tespit etti. Heyet, bölgede yaptığı detaylı araştırmadan sonra yazdığı raporda, “RES’lerin küresel ısınma açısından diğer santrallere üstünlüğü, çevresel olarak en az zararlı olduğunun literatürde yer aldığı, ancak ülkemizdeki orman varlığının yeterli olmadığı, bu nedenle var olan ormanların korunmasının, toplum sağlığı ve geleceği açısından çok önemli olduğu, dolaysıyla RES’lerin orman alanlarının dışında veya orman ağacının yetişmediği orman sınırının üzerindeki yükseltilerde kurulması gerektiği, görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

MAHKEME ‘DUR’ DEDİ

Bilirkişi heyeti, raporunu mahkemeye sundu. Bursa 3. İdare Mahkemesi, rapordaki gerekçeleri haklı buldu ve Rüzgâr Enerji Santralleri Projesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, “Bu haliyle, dava konusu ÇED Olumlu Kararının; projenin yapılacağı yerin ve etki alanının çevresel özelliklerini, çevresel etkilerini belirlemede yetersiz olduğu ve olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için alınacak önlemleri yansıtmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi. İdare mahkemesi ayrıca, davanın tüm giderlerinin de davalı tarafından ödenmesini karara bağladı.

ÇEVRECİLER MEMNUN

RES’i yargıya taşıyan ve duruşmalara temsilci olarak katılan Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kodal, projenin iptalinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Halit Kodal gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bölgede kurulacak 24 tribün için 900 dönümlük alan üzerinde tam 37 bin 881 kök ağaç katliamı yapılacaktı. Kurulacak 53 tribün mesafesi 17 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişlikte olacak ve bu alandaki tüm orman ağaçları kesilecekti. Tribünler arasında enerji hatları çekilecekti.

AĞAÇLAR KURTULDU

Enerji hatlarının çekileceği alan üzerinde hesaplanan 150 bin kök ağaç da kesilecekti. Bu ağaçların kesileceği raporda yer almamış. RES projesinin yapılmasıyla bölgede tam anlamıyla bir doğa katliamı yaşanacaktı. Biz bunu asla istemiyorduk. Gölcüklüler olarak ortaya koyduğumuz haklı tepkimiz, karşılığını buldu. Bursa 3. İdare Mahkemesi hukuki bir karar aldı ve projenin durdurulmasını istedi. Yargıya olan güvenimizi hiç yitirmemiştik. Benzer bir proje Bursa’da ve Sakarya’da da var. Bizim kazandığımız dava, bu illerde de emsal olacaktır. Samanlı dağlarındaki binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Bu karar Gölcüklülere ve hayırlı olsun.”