(03.11.2019 – Oğuzhan Aktaş/Kocaeli Barış Gazetesi)

Beton bir çöle çevirdikleri İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak için İstanbul Ağva ile Kocaeli Kandıra sınırına kurulması planan ve Kuzey Ormanları’nın Sungurlu Havzası ve köylerini sular altında bırakacak Sungurlu Barajı projesi ile ilgili 2015’te yapılan ÇED Raporu kararı, İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Konu Danıştay’a taşındı. Danıştay, idare mahkemesinin kararını onaylamıştı. Bugün bakanlıktan yayımlanan rapor ile Sungurlu Barajı için yeniden ÇED raporu hazırlandı. Köylerde yeniden halkın katılımı toplantısı yapılması gerekecek.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü, 2014 yılında İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Ağva’da 2 baraj yapmak için adım atmıştı.  DSİ’nin yapmak istediği 88 metrelik Sungurlu Barajı, Ağva’da Sungurlu Deresi üzerinde yapılacaktı. İstanbul’un komşu ili olan Kocaeli’nin Kandıra İlçesindeki yaklaşık 16 köyün ise baraj yapımından olumsuz etkileneceği yönünde kamuoyu oluşmuştu. Akçaova ve Teksen Köylerini tamamen sular altında bırakacak olan ve çevresindeki 16 köyü daha etkileyeceği belirtilen Sungurlu Barajı ile ilgili 2015 yılında Akçaova köyünde ÇED Toplantısı düzenlenmek istenmiş, ancak köylülerin engel olmasıyla toplantı yapılamamıştı. ÇED Toplantısı’nda alınan karar, Kandıralı köylülerin itirazıyla İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygunsuzluğu nedeniyle iptal edilmişti.

YENİDEN ÇED RAPORU HAZIRLANDI

Proje bedeli 263.082.000,00 TL OLAN Sungurlu Barajı projesi için Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş tarafından bir ÇED raporu daha yayımlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın İstanbul- Sungurlu Barajı Projesi (HES, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi Dâhil) ÇED olumlu raporu yeniden yayımlanırken halkın katılım toplantısının bir kez daha yapılması bekleniyor.

İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul- Sungurlu Barajı Projesi (HES, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi Dâhil) için Çevre ve şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı “ÇED Olumlu” kararı verilmiştir. Ancak, “ÇED Olumlu” kararının iptali talebiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne 2017/161 ve 2017/163 esas sayılı dosyalar ile açılan davalar neticesinde 2018/161 Karar No ve 2018/163 Karar No ile projenin “ÇED Olumlu” kararının iptaline karar verilmiştir.

Yenilenen ve bugün yayımlanan ÇED raporunda ise şu ifadelere yer verildi: “Bu bağlamda iş bu ÇED Raporu, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin 2018/1915 ve 2018/1916 Karar No’lu Mahkeme kararlarında belirtilen tüm hususları içerecek Şekilde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 13.02.2009 tarihli ve 2009/7 sayılı Genelgesi hükümleri gereğince yeniden hazırlanmıştır. ÇED Olumlu Belgesinin Alınması, Kamulaştırma İşlemleri, Projelerin Onaylatılması Ve ilgili Kurumlardan izinlerin alınması, İnşaat Öncesi Hazırlık Dönemi, Şantiye Ulaşım Yollarının ve şantiye Alanının Kurulması, Baraj Gövdesi İnşaatı, Dolu Savak İnşaatı, Derivasyon Tesisleri inşaatı Elektromekanik Teçhizat işleri, Sungurlu Barajı işletmeye Alınması

HALKIN KATILIM TOPLANTISI

Projeden etkilenmesi muhtemel en yakın yerleşim birimlerinde bulunan yöre halkını bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için; – 22.07.2015 tarihinde saat 11.00‟da Sungurlu Mahallesi Köy Konağında İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başkanlığında “Halkın Katılımı Toplantısı” ile – 23.07.2015 tarihinde saat 11.00‟da Akçaova Camii Sosyal Hizmet Binasında Kocaeli Valiliği Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü başkanlığında “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiştir. Baraj projelerinin en büyük sıkıntılarından biri rezervuar alanında kalan kısımlardaki yerleşimlerin boşaltılacak olmasıdır. Sungurlu Barajı Projesi kapsamında en çok etkilenecek olan yerleşimler Akçaova ve Tekzen Köyleridir. Söz konusu yerleşim halkı, “Halkın Katılımı Toplantıları”nda proje ile ilgili olarak düşüncelerini dile getirmiş ve toplantıyı protesto ederek salon dışında beklemişlerdir.