(Evrensel – 11 Kasım 2019)

İzmir’de farklı yerlerde bulunan 35 jeotermal sahasının ihalesine karşı birçok kurum temsilcisi, JES’lerin suya, çevreye ve sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle mücadele kararı aldı. İzmir’de farklı yerlerde bulunan 35 jeotermal sahasının ihalesine karşı kentliler harekete geçti.

Tepekule’de bir araya gelen birçok kurum temsilcisi jeotermallerin tarıma, suya, çevreye ve sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle ihalelerin iptali için ortak mücadele kararı aldı. EGEÇEP’in daveti ile Gediz Salonunda yapılan toplantıya TMMOB İKK ve çeşitli oda temsilcileri, İzmir Barosu

Çevre Komisyonu, İDT, Karaburun Kent Konseyi, Tüm Köy – Sen, Üzüm Sen, Eğlen Hoca köyü muhtarı, Ege 78’liler Derneği ve İzmir Yaşam Alanları, AYÇEP, Foça Forum gibi ekoloji örgütleri katıldı.

“BÜTÜN DERT UCUZA ARSA KAPMAK”

Yapılan konuşmalarda İzmir’de 14 Kasım günü ihaleye çıkarılacak olan 33 jeotermal sahasının 30’unun arama 3’ünün ise işletme ruhsatı bulunduğu dile getirildi. Bu sahalardaki sıcak suların jeotermalden elektrik elde edilmesi için gerekli derecenin altında olduğu ifade edilirken alanların genellikle konut rantı için kiralanmak istenebileceği belirtildi.

Çeşme Ovacık’taki sahanın zeytinliklerin hemen yanı başında olduğu, burayı almak isteyen kişilerin arkasında ise SANKO şirketinin bulunduğu bilgisi verilirken “Çeşme’de ve İzmir’deki diğer alanlarda bütün dert ucuza arsa kapmak” denildi.

MÜCADELE SÜREÇLERİNİ ANLATTILAR

Toplantıya Tire’den katılan iki çiftçi, Başköy’deki jeotermal karşıtı mücadele ve şimdi yeniden gündeme getirilen ihalelerle ilgili bilgi verirken AYÇEP’ten katılanlar ise Aydınlıların en son jeotermal ihalesini nasıl iptal ettirdiklerine dair mücadele süreçlerini anlattılar.

Yapılan konuşmalarda İzmir’deki belediyelerin ve Büyükşehir belediyesinin jeotermal ihalelerine karşı verilecek mücadelenin içinde olması gerektiği, bunun için planlarda değişiklik yapma gibi meclisten kararlar çıkarabilecekleri dile getirildi.

İzmir Barosunun hazırlayacağı bir dava dosyası ile ihalelere karşı dava açılmasının yanı sıra ihaleden bir gün önce, ihalenin yapılacağı binanın önünde yerelden üretici köylülerin ve İzmirlilerin olacağı geniş katılımlı bir basın açıklaması yapılması kararı alındı. Ayrıca ihale günü ve sonrasında da eylemlerin devam edebileceği dile getirildi.