(Özge Bozkurt / Sakarya Yeni Haber – 14 Kasım)

TMMOB, DİSK, TTB ve KESK Genel Başkanları, Sapanca Kırkpınar’da Kuzey Ormanları’nı savunan ve ağaç kesimi planlanan teleferik projesine karşı protestolarına devam eden vatandaşlara destek olmaya geldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koromoz, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve uluslararası sendika temsilcileri Sapanca’daydı. Genel Başkanlar, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi’ndeki teleferik projesine karşı protestolarını sürdüren vatandaşlara destek oldu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, burada yaptığı konuşmada; “Her şeyi sadece ticari kaygı olarak gören projelerle ülkemizin geleceğinin karartılmasına, doğamızın tahrip edilmesine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı çıkacağız ve birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.