(KOS Medya – 19 Kasım 2019)

Sanayileşmenin neden olduğu karbondioksit gibi gazların etkisiyle ısınan Dünya’mızda deniz seviyelerinin yükselmesi, yangınların, fırtınaların, kuraklığın ve hastalıkların artışına tanık oluyoruz.

Bazı bilim adamları karbon seviyesini aşağıda tutmanın en etkili yolunun bir trilyon ağaç dikmek olduğuna dair bir teşvikte bulundu. Gezegenin her yerinde ağaçların nerede büyüdüğü konusunda haritalar yapıldı. Mevcut ağaç miktarını, potansiyel olarak kaç tane ağacın büyüyebileceğini ve bu ağaçların salınan karbonun ne kadarını atmosferden yakalayabileceğini belirleyen sayımlar yapıldı. Yeni dikilecek ağaçlar için 0,9 milyar hektar yer olduğunu söylediler. Bu alan 205 gigaton karbonu yakalamayı başarabilecekti ve sıcaklığı 1.5 derecenin altında tutacaktı. Dünya kurtarıldı!

Fakat matematik burada biraz gölgeli duruma düşüyor. Tarihsel olarak yayılan tüm karbonun yüzde 55’inin okyanuslar tarafından emildiğinin ve bu nedenle toplam karbon miktarının yaklaşık yarısının küçümsendiğine dair görüşler ileri sunuldu.

Fotoğraf: Orjan F. Ellingvag/Getty Images

Texas A&M Üniversitesi’nden Joseph Veldman liderliğindeki, dünyanın dört bir yanından 46 bilim adamı, devasa ağaç dikimleri yoluyla iklim değişikliğini ele alma tasarıları üzerine çalışma yürütüyorlar.

Veldman, “Dünya’nın doğal otlak alanlarındaki ağaç dikimleri bitki ve hayvan habitatlarını yok ediyor ve karbon emisyonlarını karşılamada yeterli etkiyi gösteremiyor. Çok az insan, yanlış yerlere ağaç dikmenin aslında ekosistemlere zarar verebileceğini, orman yangınlarını arttırabileceğini ve dolayısıyla küresel ısınmayı daha da tetikleyebileceğinin farkında.”

Bir trilyon ağaç çalışmasında ihmal edilen başka veriler de vardı; ağaçsız ekosistemlerdeki toprakların karbon içermediğinin baz alındığı ancak ovalar ve turbalar gibi topraklardaki bitki örtüsünde daha fazla karbon bulunduğu gibi.

İhmal edilen bir diğer gerçek ise, kuzey ve yüksek dağlık bölgelerdeki iğne yapraklı ormanların ağaçsız alanlardan daha fazla güneş ışığı ve sıcaklığı emdiği. Ve aslında bu durumun küresel ısınmayı hafifletmek yerine daha da şiddetlendirdiğine vurgu yapılıyor.

“Eski otlaklar ve geniş çayırlar muazzam biyoçeşitlilik içeriyor. İnsanlığa ve doğaya yeraltı suyu gibi konularda büyük hizmet sunuyor. Ağaç dikimine yönelik miyop bir odağın, insanların bozulmamış ekosistemleri koruma çabalarını ve fosil yakıt tüketimini azaltma çabalarını göz ardı etmelerinden endişe ediyoruz.” diye de ekliyor Veldman.

Kaynaklar;
http://blogs.oregonstate.edu/collegeofforestry/2019/10/24/planting-a-trillion-trees-will-not-halt-climate-change/
https://www.wired.com/story/trees-regenerative-agriculture-climate-change/