(KOS Medya – 28 Kasım 2019)

Göçmen kuşların ülkemize giriş güzergâhlarından biri olan Trakya bölgesinin Rüzgar Enerji Santralleri’yle (RES) parçalanmasına son hız devam ediliyor. Çatalca-Silivri hattında yoğunlaşan RES’lere yenileri ekleniyor.

Yükleniciliğini FİBA grubuna ait Fina Enerji Holding A.Ş.’nin yaptığı proje, 12 adet rüzgâr türbini alanı, ulaşım-servis yolları ve şalt sahası ile birlikte 222.151,89 m2 (22.21 ha) araziyi işgal edecek.

Kuzey Ormanları içerisinde yer alan Çatalca ve Silivri İlçeleri, Aydınlar, Yaylacık, Binkılıç ve Sayalar Mahallelerini kapsayacak olan projenin ilk etabında 15 adet rüzgâr türbini yapılması planlanmakta iken İstanbul Havalimanı uçuşlarına sinyal etkisi yüzünden türbin adedi 12’ye düşürüldü.

Tayakadın R.E.S. Lisans Sahası Genel Görünümü

Sayıları hızla türeyen RES projeleri göçmen kuşlar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar için büyük risk oluşturuyor. Doğal bitki örtüsüne zarar vermediklerini iddia ettikleri RES projeleriyle bölge hali hazırda RES çöplüğüne dönüşmüş durumda.

Hapishane mi Orman Bütünlüğü mü?

Ormanı ve içerisindeki sayısız canlının yaşam alanını dört bir yandan inşaatlarla, çimento fabrikalarıyla, madenlerle ve sözde yeşil dostu RES’lerle kuşatıp ‘bütünlüğüne dokunmadıkları alan’ canlılar için adeta hapishaneye dönüşmüş durumda.

Orman Bütünlüğünü Düşündükleri İçin Dokunmadıkları Alan

RES Projelerinin Etkileri

Çarpışma Riski: Kuşlar ve yarasalar rüzgâr türbinlerinin çeşitli parçaları ile çarpışma olabilir. Çarpışma risk düzeyine türbinlerin konumu ve mevcut durumlarının yanı sıra hava ve görüş mesafesi gibi etkiler de çok bağlıdır.

Türlerin Yer Değiştirmeleri: Fauna elemanları, proje alanında gerçekleştirilen yol açma çalışmaları ve benzeri altyapı çalışmalarından dolayı habitat kaybı gerçekleşir ve türler alandan uzaklaşırlar.

Bariyet Etkisi: Rüzgâr türbinlerinin sayısı, konumu ve direkler arasındaki mesafeler, özellikle kuş ve memeli gibi canlı gruplarının hareketlerini sınırlandırdığından göçlerde bariyer etkisi gösterir.

Habitat Kaybı: Bazı hassas türlerin RES alanlarını beslenme, yuvalama ve üreme alanı olarak kullanmaları mümkün olabilir ve habitat kaybı ile bu türler de olumsuz etkilenebilirler.