(Evrensel – 26 Kasım 2019)

Bursa Yenişehir’de faaliyete geçirilmek istenen kurşun çinko bakır zenginleştirme tesisi ve atık barajına yöre halkı tepki gösterdi, yaptıkları açıklamayla projenin iptalini istedi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Meyra Madencilik tarafından yakında faaliyete geçirilmek istenen kurşun çinko bakır zenginleştirme tesisi ve atık barajı, Kirazlıyayla Barcın köylüleri ve Yenişehir halkı tarafından protesto edildi.

Meyra Madencilik tarafından yakında faaliyete geçirilmek istenen kurşun çinko bakır zenginleştirme tesisi ve atık barajının Kirazlıyayla ’ya 225 metre, Beypınarı’na 2 buçuk km, Reşadiye ve Kozdere’ ye 3 buçuk km, Barcın, Demirboğa ve İznik Gölü’ne ise 4 km. mesafede olması sebebiyle bölge halkı tesisi istemediğini belirtti. Bölgede yaşayn yurttaşlar yaptıkları basın açıklamasında, Meyra Madencilik şirketinin “25 hektar büyüklüğün altındaki alanlar için ÇED gerekli değildir” hükmüne dayanarak faaliyet alanını 2013 yılında 24.89 hektar gösterdiğini ve “ÇED gerekli değildir” belgesi aldığını belirtti. Yurttaşlar, “Firma 2015 yılında kapasite artışına giderek faaliyet alanını 273 hektara çıkardı, aldığı raporda ise zenginleştirme yapmayacağını ve flotasyon işlemini başka bir yerde yapacağını taahhüt etti. Ancak 2019’a gelindiğinde tekrar bir kapasite artışıyla hem ruhsat alanı 345,62 hektara çıkıyor hem de ‘yapmayacağız’ dedikleri zenginleştirme tesisi ve atık barajı projeye ilave oluyor” diyerek durumu özetledi.

“Toprağımıza kimyasalların gömülmesini istemiyoruz”

Tesiste günde bin ton, yılda 300 bin ton cevher işleneceğini ve her gün 894 ton zehirli balçığın toprağa gömüleceğini vurgulayan yurttaşlar, “Söz konusu işletmede sadece Kirazlıyayla maden bölgesinden gelen değil Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale’den gelen cevher de zenginleştirilecek, çıkan zehirli atık bizim topraklarımıza gömülecektir. Hatta Kirazlıyayla’da rezervin bitmesi durumunda tüm cevherin dışarıdan sağlanacağı, firmanın ÇED raporlarında belirtilmiştir. Firmanın çıkaracağı günlük her 55 ton cevher için 894 ton toprağımızın kimyasallarla kirletilmesini istemiyoruz. Biz Yenişehir Ovası’nın Marmara’nın çöplüğü olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yöre halkı maden zenginleştirme tesisine karşı eylem yaparken
Fotoğraf: Bursa Çevre Platformu

Bölgenin 1. derece deprem kuşağında olduğu hatırlatılan açıklamada, “Tesisin faaliyet alanı, Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunda yer alan İznik Mekece fay hattına 3,85 km uzaklıkta. BM verilerine göre, son 30 yılda depreme bağlı 14 atık barajı kazası yaşandı. Böyle bir kazanın yaşanması durumunda 3.800.000 metreküp zehirli balçık Yenişehir Ovası’na yayılacak. Böyle bir felaketin geri döndürülemez sonuçları olacak” denildi.Reklam

“Firma günde 2 bin ton, yılda 600 bin ton su kullanacak”

“İklim değişikliğinin tartışıldığı, kişi başına 1400 metreküp suyun düştüğü bu durumda bizlerin maden firmalarına verecek bir damla suyu yok” denilen açıklama şöyle devam etti: Bazı köylerimizde hâlâ taşıma su gerçeği yaşanırken ki buna Kirazlıyayla’da dahil, her yıl binlerce metreküp temiz suyun maden firmasına verilmesini istemiyoruz. Firma, su ihtiyacını Göllüce Sulama Kooparatifine DSİ tarafından tahsis edilmiş 100 bin metreküp sudan, İznik Gölü’nden ve yer altı suyundan sağlayacağını belirtmektedir. İznik Gölü stratejik su kaynağı olarak geçmektedir ve şu anda vahşi kullanım ve iklim değişikliği sebebiyle su seviyesi tehlikeli sınıra yaklaşmaktadır. Firmanın günde 1000 ton tuvenan cevher için her saat başı 84 ton su kullanması gerekiyor. Bu da günde 2 bin ton, yılda ise 600 bin ton su demektir. Firma her ne kadar ‘atık barajından suyu arıtıp tekrar işleme geri kazandıracağız’ dese de projelerinde suyun nasıl sisteme geri aktarılacağı ve nasıl arıtılacağı ile ilgili bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. İnsan varlığının sürdürülebilmesi için gerekli kaynakların bu şekilde tüketilmesinde biz kamu yararı görmüyoruz.

Yöre halkı maden zenginleştirme tesisine karşı eylem yaparken
Fotoğraf: Bursa Çevre Platformu

Topraklarında kimyasal çöplük istemediklerini söyleyen yurttaşlar Bursa Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına seslenerek firmanın başvurduğu izinler için olumsuz cevap vermesini, ruhsatın iptal edilmesini istedi.

Yenişehirliler şunları söyledi: Biz Yenişehir Ovası’nda ürettiğimiz ürünlerle Bursa’nın, Türkiye’nin beslenmesine katkı sağlıyoruz. Hatta dünyanın pek çok yerine giden ürünlerimiz var. Bizim topraklarımızda maden değil biber çıkmalı, aydın yetişmeli. Bizler yaşam alanımızı, suyumuzu, havamızı, toprağımızı koruyoruz. Kadını, erkeği, çocuğuyla temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Toprağımızı işlemek, üretmek istiyoruz. Kamu yararının ve ekonomiye katkının üretmekten geçtiğini biliyoruz. İnsanların amacı gelecek nesile temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak olmalı. Bizler yuvamız bildiğimiz bu toprakların Lübnanlı bir firma para kazansın diye yok edilmesini istemiyoruz.