(Görünüm Gazetesi – 4 Ocak 2019)

Lüleburgaz’da DİSK’e bağlı Emekli Sen üyeleri, Kanal İstanbul projesine düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Emekli Sen Şube Başkanı Kemal Andoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında Kanal İstanbul’a itirazlar 7 maddede sıralanarak, projeye ÇED olumsuz kararı verilmesi talep edildi.

Andoğlu; “Bu rapor ile projenin hayata geçirilmesi, Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde idareye yüklenen görevlere aykırılık oluşturmaktadır. Anayasa’nın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Buna göre Anayasa’da, vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevli olduğu açıkça belirtilmiştir. Kanal İstanbul doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, bir başka deyişle çevre ve halk sağlığını bozacak bir proje olduğundan sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın ihlal edilmesini kabul etmiyoruz. Anayasal yetkilerimizi kullanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde ÇED Raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED Olumsuz Kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.