(KOS Medya – 8 Şubat 2020)

Küresel su krizlerine ilişkin istatistikler göz korkutucu: 3 milyar insanın temel el yıkama imkanları yok. Dünya nüfusunun dörtte biri su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor. Çoğu deniz yaşamının hayatta kalması için yeterli oksijen içermeyen okyanus bölgelerinden 500 tane var.

Bununla birlikte, dünyadaki su krizlerinin çözümleri düşündüğünüzden çok daha düşük maliyetlidir. Yeni WRI (World Resources Institute/Dünya Kaynakları Enstitüsü) araştırması, 2030 yılına kadar toplumlarımız için su sağlamanın küresel GSYİH’nın ( Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) %1’inden biraz fazlasına mal olabileceğini söylüyor – 2015-2030 arası günde kişi başına 29 sent.

Ve ekonomik faydalar maliyetlerden daha ağır basmakta. Su erişimi ve sanitasyona (sağlığa uygun hale getirme çalışmaları) yapılan her 1$’lık yatırım, ortalama 6.80$’lık getiri sağlıyor. Dünya Bankası, daha iyi su yönetimi politikalarının uygulanamaması durumunda, 2050 yılına kadar %2-10’luk bölgesel GSYİH kayıplarına neden olabileceğine işaret ediyor.

(Kaynak: https://www.wri.org/blog/2020/01/cost-to-solve-global-water-crisis)