(Birgün – 13.02.2020)

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti.

TBMM’de 26 Temmuz 2018’de kabul edilen bedelli askerliğe yönelik düzenlemenin de olduğu torba kanunda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme de yer alıyordu. Bu madde ile ‘Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri’ yap-işlet-devret modeli kapsamına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM Genel Kurulu, bugün yaptığı gündem toplantısında, CHP’nin Kanal İstanbul Projesi ile ilgili başvurusunu da esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle düzenlemenin iptal istemini reddetti ve Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

İPTALİ İSTENEN MADDE

Torba kanunla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un kapsamını içeren 2. maddesinde “Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri” ibaresi eklenerek, madde, “Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinde, öngörülen yapı ve tesislerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar” şeklinde düzenlenmişti.