Kırklareli-Demirköy’e bağlı İğneada, dünyada eşi benzerine çok az rastlanan, el bile sürülmemesi gereken muhteşem longoz ormanlarına sahip. Ama doğasına yönelen tehditlerin ardı arkası kesilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kuzey Ormanları ekolojik silsilesi içerisinde yer alan, meşe ve kayın ağacı bakımından Türkiye ve Avrupa’nın en büyük ormanı olarak kabul edilen İğneada Longoz Subasar Ormanları’nda çevre düzenlemesi yapmak için ihale yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Yürüyüş Parkuru, Köprü, Peyzaj Donatıları, Çevre Düzenlemesi ve daha önce Longoz Ormanının en önemli sulak bölgesi sayılması sebebiyle insanın girmesi yasak olduğu Hamam Gölü’nün kenarına ahşap güverte kaplamalı dubalı iskele yapımı için ihale açtı. Yeni düzenlemenin ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı.

İhale kapsamında 3 kütük köprü, 8 metrelik 3 ahşap, 12 metrelik bir ahşap köprü, bilgi ve yön tabelaları, bir ahşap iskele, ahşap tak, bir otopark ve yol düzenlemesi yapılacak. Şartnameye göre ihale kapsamındaki işler 6 ayda tamamlanacak.

İhalenin teknik şartnamesinde söz konusu işin tanımı şöyle yapıldı:

“İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Yürüyüş Parkuru, Köprü, Peyzaj Donatıları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin yaptırılması, projelerinde ve belirtilen özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.”

Longoz ormanların sahip olduğu biyolojik çeşitliliğinde bitki yaşamı ve endemik türlerin zenginliği korunması için izole kalması son derece mühimken proje sebebiyle bölgede ortaya çıkacak insan yoğunluğu longoz ormanlarının sürdürülebilirliğini tehdit edecek

Önceleri Tabiatı Koruma Alanı, Doğal Sit, Yaban Hayatı Koruma Sahası gibi statülere sahip olan İğneada Longoz ormanları, daha geniş bir alanda milli park şemsiyesi altında birleştirilmesiyle Türkiye’nin 39. Milli Parkı olarak ilan edildi. Milli Park alanı, Demirköy’e 25 kilometre uzaklıkta ve İğneada beldesi sınırları içerisinde bulunuyor. Yıldız (Istranca) Dağlarından Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucu Milli Parktaki longoz ormanları oluştu.

Orman içerisinde Erikli Gölü, Mert Gölü, Saka Gölü, Hamam Gölü ve Pedina Gölü gibi değişik büyüklükte lagün gölleri ve orman iç gölleri bulunuyor. RAMSAR Uluslararası Sulak Alanlar Sözleşmesine dahil olmak için 9 kriterden birine sahip olmak yeteri olmasına karşın Sulak Alanlar kategorisinde olan İğneada Longoz Ormanları 9 kriterinin 6’sına sahip olmasına rağmen sözleşmeye dahil edilmedi.