KOS Medya (29 Nisan 2020)

Kuzey Ormanları aktivistleri tarafından Istranca Dağlarını tahrip eden taş ve maden ocaklarına ilişkin CİMER üzerinden sorular yöneltildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermek yerine dilekçeyi konuyla ilgisi bulunmayan Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yönlendirmesi akıllara “bakanlık Istranca Dağlarının nerede olduğunu biliyor mu?” sorunu getirdi.

Kuzey Ormanları aktivistleri Istranca Dağları’nda Taş ve Maden ocaklarının artan varlığına ve orman ekosisteminde yarattığı tahribata ilişkin bilgi edinme haklarını kullanarak CİMER üzerinden sorular yöneltti.

“Istranca (Yıldız) Dağları başta Trakya olmak üzere ülkemiz ekosisteminin önemli parçalarından biri olduğundan burada faal halde bulunan ve Istranca – Longoz ekosistemine ciddi zararlar veren taş ve maden ocaklarının verdiği zararlara ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmış mıdır? Taş ve maden ocaklarının faaliyetlerinin bölgedeki yer altı kaynak sularına ve içme sularına etkisi araştırılmış mıdır? Söz konusu Kırklareli ili Istranca Dağları içerisinde faal halde bulunan kaç taş ve mermer ocağı bulunmaktadır. Istranca dağlarında şuan için proje aşamasında olan kaç adet ocak projesi bulunmaktadır?” şeklindeki dilekçe ilgili bakanlığa gönderildi.

28 Haziran 2019 tarihinde gönderilen dilekçe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sevk edildi. Beş ay sonra 31 Aralık 2019 tarihinde bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu dilekçe soruların muhatabı olmayan Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise 2020 yılında aktivist arkadaşlarımıza cevap niteliğinde iletilen yazıda “Müdürlüğümüzce herhangi bir işlem yapılamamıştır. Söz konusu Istranca (yıldız dağları) Kırklareli il sınırlarında kaldığından başvurunuzu Kırklareli çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir.” denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile başlayıp Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne uzanan tuhaf hikâye kamu kurumlarının içler acısı ve liyakatten yoksun halini gözler önüne sererken KOS aktivistleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Istranca Dağları’nın nerede olduğunu biliyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Bakanlık ise söz konusu soruya hala yanıt vermiş değil.