Maden ve taş ocakları ile enerji ve doğal gaz nakil hatları projeleri yüzünden yüzlerce hektar ormanını kaybeden Saray, şimdi de Rüzgar Enerji Santralleri (RES) nedeniyle büyük bir orman tahribatı yaşayacak. Saray’da Güngörmez ve Bahçeköy Ormanları’nda halihazırda 15 adet rüzgar tribünü bulunan Beşiktepe Enerji Üretim A.Ş. kapasite artışı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. 11 adet RES için yapılan başvuruyu değerlendiren ve ÇED sürecini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Haziran Salı günü saat 14.30’da Saray Restoran’da Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağını duyurdu. Saraylıların projeye sessiz kalması durumunda, Güngörmez ve Bahçeköy Mahalleri’nin yaşam ve geçim kaynağı olan ormanlar büyük bir tahribata uğrayacak.

Beşiktepe Enerji Üretim A.Ş. Güngörmez ve Bahçeköy Mahalleri arasında ormanlık alanda bulunan RES’lerin tribün sayısını artırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Halkın katılımı toplantısı yapılacak

Halihazırda 15 rüzgar tribünü bulunan Beşiktepe Enerji bu sayıyı 26’ya çıkarmayı hedefliyor. Nartus Proje ve Çevre danışmanlığı tarafından hazırlanan proje dosyası geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edildi. Proje dosyasını inceleyen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ÇED sürecinin başladığını belirterek, 23 Haziran Salı günü saat 14.30’da Saray Restoran’da Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağını duyurdu.

Yıkıma neden olacak

Maden ve taş ocakları ile enerji ve doğal gaz nakil hatları projeleri yüzünden büyük bir tahribata uğrayan Güngörmez ve Bahçeköy Ormanları, 11 RES’in yapılması durumunda yeni bir yıkımla karşı karşıya gelecek. Onlarca hektar ormanlık alanda binlerce ağacın kesilecek olması nedeniyle, bölgenin geçim kaynakları olan mandacılık ve mantarcılık ağır yara alacak. Yaban hayatının canlılığı ile dikkat çeken Güngörmez ve Bahçeköy Ormanları; karaca, yaban domuzu, su samuru, atmaca ve yaban kedisinin yanı sıra flora ve fauna açısından da oldukça zengin bir bölge. Bölge kuş göç yolları üzerinde olduğundan, kuş göç zamanı konaklama ve beslenme alanı. Projenin hayata geçmesi yaban hayatı açısından büyük bir yıkımı beraberinde getirecek.

Ormanlarımızı neler bekliyor?

Beşiktepe Enerji Üretim A.Ş.’nin 2014 yılında başlayıp 2015 yılında bitirdiği 15 RES’lik proje ormanlarımızın başına neler geleceğini de gösteriyor. Öncelikle 11 adet RES alanında ve bu alanlarla ulaşımı sağlayacak yollarda ağaç kesme çalışmaları başlayacak. Bir RES için 1 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılırken, ağaçların rüzgarın hızını azaltmasına bağlı olarak bu alanın genişletilebilecek. Ağaç kesimi sadece RES yapılacak alanlarla da sınırlı kalmayacak. Türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yer altı şebeke tesisleri, türbinler arası açılacak yollar, geçici inşaat alanları gibi unsurlar da eklendiğinde yüz binlerce ağaç yok edilecek, orman ekosistemine telafisi olmayan zarar verilecek.

Kurumlara görüş soran yok

Proje ÇED dosyası incelediğinde kurum görüşlerinin alınmadığı görülüyor. Proje dosyasında Tekirdağ Büyükşehir ve Saray Belediyesi ile Saray Orman İşletme Şefliği’nin görüşü olmamasına karşın Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ÇED sürecini başlatması da dikkat çekiyor.

(Saray Gazetesi)