Kırklareli Vize ilçesi Okçular Köyü halkı, ormanı tahrip eden taş ocağının kapasite artış projesi için ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmasına izin vermedi. Toplantı yapılamadığına dair tutanak tutuldu.

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Okçular Köyü sınırları içerisinde yer alan 39/2019-07 (ER: 3387008) izin nolu sahada “39/2019-07 (ER: 3387008) İzin Nolu Granit Ocağı, Kırma-Eleme ve Mekanik Plent Tesisi Kapasite Artışı” projesine yönelik olarak 18 Ağustos 2020 tarihinde yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı halkın yoğun ve ısrarlı tepkileri üzerine yapılamadı. Yöre halkı, taş ocağının kapasitesinin artırılmasına karşı olduklarını belirterek bilgi verilmesine karşı çıktı.

 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması istenen taş ocağı, ÇED alanı, ÇED sürecinin başlatılması için yasal sınır olan 25 hektarın altında belirlenerek 10.02.2020 tarih ve E.202017 karar no ile “ÇED Gerekli Değildir” Kararı alınarak işletilmeye başlanmıştı. 390 bin ton olan yıllık üretim kapasitesinin 2 milyon 160 bine çıkarılması talep ediliyor. 22 hektarlık alanın 20 hektarlık kısmı Kuzey Ormanlarının parçası olan orman alanı.

TCDD tarafından açılmak istenen taş ocağının kuzeyinde yer alan Çalışkanlar Maden İşletmesinin kapasite artışına karşı da direnen Kuzey Ormanları köylüleri yaşam alanlarını savunmaya devam ediyor.

(KOS Medya – 23.08.2020)