İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan tarihi suyoluna zarar veren ancak Koruma Kurulunun kararını bile hiçe sayarak çalışmasını sürdüren taş ocağı hakkında suç duyurusunda bulunuldu…

Roma ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan tarihi suyolu üzerinde açılan taş ocağının yaklaşık 1600 yıllık kalıntılara zarar verdiğini belgeleriyle ortaya koyan Odatv’nin haberine taş ocağı şirketinden tekzip geldi. Taş ocağı sahibi Burhanettin Soğancılar’ın Noter kanalıyla ilettiği tekzip metninde, tarihi suyolunun tahrip edildiğini belgeleyen İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 26 Haziran 2020 tarihli kararı da yok sayılması dikkat çekti. Söz konusu haberde yer verilen bilgilerin taş ocağı sahibinin ve işletmenin kişilik haklarının zedelendiği öne sürülen tekzip metninde, “İstanbul 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun müvekkil şirket tarafından tarihi eserleri tahribat ettiği yönünde bir tespiti kesinlikle bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan söz konusu taş ocağı yetkilileri hakkında tarihi suyoluna zarar verildiği için Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Kalfaköy’de 2006’dan beri faaliyetini sürdüren Kuvarsit ve Kuvars Kumu Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama-Kurutma tesisinin 1600 yıllık tarihi Roma suyolu sisteminin üzerinde açıldığı ortaya çıktı. Burhanettin Soğancılar adlı girişimciye ait Silyap adlı özel şirket tarafından işletilen taş ocağının kapasite artırımına gitmek istemesiyle ilgili kamu kurumlarından görüş istendi.

ÇED BAŞVURUSU SIRASINDA TARİHE VERİLEN ZARAR ORTAYA ÇIKTI

ÇED raporu hazırlanması sürecinde görüşü sorulan İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 26 Haziran’da aldığı kararda, tarihi suyolunun bir kısmının yok edildiği, bir kısmında ise kaçak kazılar yapılarak tahrip edildiğini raporladı. Kurul kararında ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiği de kaydedildi. Tahribatla ilgili hiçbir idari kuruma bilgi verilmediğinin de altını çizen Kurul, ayrıca sağlam Roma suyollarına ait sağlam durumdaki kalıntıların taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verildi. (1)

DÜNYANIN BİLİNEN EN UZUN SUYOLUNU KORUYAMADIK

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde Başkent Konstantinopolis’in su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen 150 kilometrelik tarihi yapının, kollarıyla birlikte 450 kilometreyi bulduğu ve bugüne kadar dünyadaki bilinen en uzun suyolu olduğu kaydediliyor. Yerebatan sarnıcı ve Topkapı Sarayına su temin eden tarihi suyolunun, Osmanlı döneminde de aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Yerel halkın iddiasına göre bu bölgede bulunan tarihi suyoluna ait kalıntıların bir kısmı halen tescil edilmiş değil. Tescilli olanlar ise yeterince korunamıyor.

ODATV KÜLTÜR MİRASINA VERİLEN ZARARI GÜNDEME GETİRDİ

İstanbul tarihi ve dünyanın ortak kültür mirası açısından çok önemli bir miras suyoluyla ilgili tahribatı Odatv 4 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan haberle gündeme getirdi. (2)

TAŞ OCAĞI ŞİRKETİNDEN KURUL KARARINI YOK SAYAN AÇIKLAMA

Bu haberin yayınlanması ardından konu basının da gündemine geldi. Ancak tarihi suyolunun tahrip edildiği Kurul kararı ile de belgelenen taş ocağı işletmesi, Noter kanalıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan ve kültür varlıklarının korunması konusunda yetkili kurumun kararını yok sayan bir tekzip metni iletti.

Taş ocağı işletmesi sahibi Burhanettin Soğancılar’a vekâleten Av. Omça Saadet Demir imzasıyla Odatv’ye gönderilen tekzip yazısında şu ifadelere yer veriliyor: 

“4.09.2020 tarihli Yusuf Yavuz tarafından yazılan “1600 yıllık eseri bakın nasıl yok ettiler” başlıklı yazıda, müvekkil Burhanettin Soğancılar’a ait 72635 ruhsat nolu sahada yapılan taş ocağı ile ilgili asılsız ifade ve ithamlara ilişkin cevap ve düzeltme metnimizdir. Müvekkil Burhanettin Soğancılar’a ait taş ocağı; İstanbul ili Çatalca ilçesinde İR: 72635 nolu ruhsata ait 72.563,37 m2’lik kuvars kumu ve kuvarsit madeni sahasında 2006 yılından beri faaliyet göstermektedir. Çatalca Orman İşletme Şefliği’nin 11.01.2007 tarihli 10 sayılı Olur, 4.5.2009 tarihli 294 ve 295 sayılı Olur, 13.01.2009 tarihli 971 sayılı Olur’u ile 72.563,37 m2’lik ormanlık alanda 27.01.2026 tarihine kadar maden açık işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri verilmiştir. Müvekkil iş yerinde 2006 yılından bu güne kadar ilgili idarelerin izinleri kapsamında ve tüm yasal yükümlülüklere uygun şekilde madencilik faaliyetleri yürütülmektedir. İlgili idareler tarafından bugüne kadar yapılan denetimlerde bugüne kadar herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.

Tekzibe konu haber içeriğinde ifade edilen, ‘tarihi suyolunun taş ocağının çalışmaları sırasında yok edildiği, kaçak kazılarla tahrip edildiği’ tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Yine bahse konu bu haberde İstanbul 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun incelemesi neticesinde maden ocağının bu eserlere tahribatta bulunduğunun tespit edildiği ve maden ocağının bilinçli olarak tarihi eserlere geri dönüşümü olmayacak şekilde zarar verdiği’ şeklinde gerçek dışı haber yapılmıştır. İstanbul 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun müvekkil şirket tarafından yapılan tarihi eserleri tahribat ettiği yönünde bir tespiti kesinlikle bulunmamaktadır. Haber içeriğinde yer alan bu ifadeler hiçbir belgeye dayanmayan, tamamen gerçekdışı, asılsız ifadeler olup habercilik ilkelerine ve etiğine aykırılık teşkil etmektedir. 

Kaynağı açıklanmayan bu asılsız haberin yayınlanması neticesinde müvekkil Burhanettin Soğancılar ve müvekkile ait taş ocağı iş yerinin kişilik haklarının ihlaline ve müvekkilin kamuoyu nezdinde itibarının zedelenmesine sebebiyet verilmiştir. Herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmaksızın kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle müvekkilin kişilik hakları zedelenmiştir. Müvekkil hakkında yazılan asılsız yazı ve haberler nedeniyle iş bu tekzip yazısının yayınlanması gereği hâsıl olmuştur. Haksız isnatlar nedeniyle her türlü yasla hakkımızı kullanacağımızı belirtiriz.”

TAŞ OCAĞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan tarihi suyolunda yapılan tahribatın belgelendiği Koruma Kurulu Kararını hiçe sayan taş ocağı işletmesi hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunuldu. 29 Eylül 2020 tarihli suç duyurusunda, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. Maddesine muhalefet edildiği iddiasıyla ilgililer hakkında kamu davası açılması talep ediliyor. Ayrıca bölgedeki köy muhtarları da ormanlık alanda çalışma yürüten taş ocağının kapatılması için İstanbul Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulundu.

SAYIŞTAY RAPORU: MADEN OCAKLARI DENETLENMİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde ormanlık alanlarda faaliyetini sürdüren madencilik işletmelerinin etkin biçimde denetlenmediği Sayıştay Raporuna da yansıdı. Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdiği Eylül 2020 tarihli raporunda, özetle bilgilere yer veriliyor:

‘MADEN İZİN SAHALARINDA ETKİN DENETİM YOK’

“OGM taşra teşkilatını oluşturan 28 Orman Bölge Müdürlüğü görev alanında yer alan ve Orman Kanununun 16.ıncı maddesi gereğince izin verilen maden izin sahalarından örnekleme yöntemi ile seçilen 687 maden izin sahasının CBS (Coğrafi Bilgi Sitemi) sistemi üzerinden bazılarının ise yerinde yapılan fiili denetimlerinde de; sınır aşımları, izinsiz yapılar ve izin amacı dışında kullanımlar tespit edilmiş olup, Kurum tarafından maden izin sahalarının kontrollerine yönelik etkin bir denetimin yürütülemediği görülmüştür. Ayrıca, Orman İşletme Şeflikleri tarafından izin sahalarına yönelik kontrollerde tutulan zabıtların Bölge İzin İrtifak Şube Müdürlüğüne süresinde iletilmediği incelenmiştir.

330 SAHADA SINIR AŞIMI, 49 KAÇAK, 78 AMAÇ DIŞI YAPI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, maden izin sahalarının olurlarına yönelik harita girişleri tamamlanmış dosyalardan örnekleme seçilen kml. uzantılı 687 maden izin sahasından, 497 sahada 330 sınır aşımı olduğu, 49 idare izni olmayan yapılar yapıldığı, 31 sahada, izin amacı dışında kullanımlar olduğu, 78 sahada ise hem izin amacı dışında kullanılan idare izni olmayan yapılar yapıldığı ve 20 sahanın ise koordinatlarının sorunlu olduğu görülmüştür… Maden izin sahalarında kontrol denetiminin yeterince yapılamadığı konusu geçmiş yıl Sayıştay Denetim Raporlarında yer almış olup, kurumca talimat ve uyarılar yapılmasına rağmen gelinen noktada, kontrollerin iyileştirilmesi ile ilgili gereken sonuçların alınmadığı değerlendirilmiştir.”

(1) Taş ocağının tarihi suyoluna verdiği zararı içeren Kurul kararı ve rapor için:
https://korumakurullari.ktb.gov.tr/Eklenti/73349,catalca-ilcesi-kalfakoy-mahallesi-26062020-maden-ced-bs-.pdf?0  

(2): Odatv’nin 4 Eylül 2020 tarihli konuyu gündeme getiren haberi:  (https://odatv4.com/1600-yillik-eseri-bakin-nasil-yok-ettiler-04092022.html)

(Yusuf Yavuz – Oda TV)