Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından 3 aylık periyodlarla kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacak olan raporun ilki Temmuz – Ağustos – Eylül aylarını içerecek şekilde hazırlanmış olup ekte yer almaktadır.

KUZEY ORMANLARI TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL 2020 İZLEME RAPORU’ndan öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:

2020 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılan toplam izleme sayısı 196 adettir.

Araştırma konularına göre Temmuz – Ağustos – Eylül aylarında gerçekleşen orman yangınlarına dair yapılan izleme 47 adet olup, üç aylık izleme süresince en çok rastlanan haber orman yangını haberleri olmuştur. Orman yangınları konusuna dair yapılan izlemede; Temmuz ayında 11 adet, Ağustos ayında 23 adet, Eylül ayında ise 13 adet izlemeye rastlanmıştır. Bu ay içerisinde bu konunun yoğunluğunun artmasının en önemli nedeni iklim koşullarının orman yangınları için elverişli olması ve şiddetli rüzgarlar, iklim krizi ile Kuzey Ormanları’nda yaşanan yoğun tahribin birleşmesidir.

İkinci yoğun izleme konusu, toplamda 29 haber ile maden ocakları olmuştur, tüm ülke doğasında olduğu gibi Kuzey Ormanları da maden şirketlerinin rant alanı getirilmeye çalışılmaktadır. 25 haber ile Kanal İstanbul projesi izlenmiştir, Marmara bölgesinin son kalan tarım, orman ve su kaynaklarını ranta ve yağmaya açmayı hedefleyen bu mega proje en önemli doğa-kırım tehditlerinden biri olmaya devam etmektedir. Üç aylık izleme faaliyetinde tabiat alanlarının işlevlerinin değiştirilerek arsaya dönüştürülme çabaları ve İBB’nin, meslek odaları ve 250 bileşenli Ya Kanal Ya İstanbul Platformu ve yurttaşların bu projeye karşı çabalarının devam ettiği gözlenmiştir.

Bunların yanı sıra Kuzey Ormanları’nın yaban hayatına yönelik ve sanayinin yarattığı tahrip haberleri dördüncü ve beşinci sırada yer almıştır. Tüm bu tahrip haberlerinin yanı sıra orman yangınlarının, kahramanca çalışan orman ve itfaiye ekiplerimiz tarafından söndürüldüğü, maden ocakları, sanayi ve tüm tahrip projelerine karşı Kuzey Ormanları köylülerinin ve doğa savunucuların harekete geçtiği, OGM ve DKMP ekiplerinin yaban hayatına dönük çalışmalarında, yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek yaban hayatını savunmaya çalıştığı izlenmiştir.

Orman yangınlarına dair yapılan izlemelerin içerikleri incelendiğinde; 23 izlemede Kuzey Ormanları’nın 550 hektarlık kesiminin yandığı, 24 izlemede ise yangın  sebebinin açıklanmadığı görülmüştür. 

Maden ocakları ile ilgili izlemelerin detayına bakıldığında ise; altın madeni, kapasite artışı, kömür ocağı, kuvarsit ocağı, maden sahası ihale, maden sahası kurma – ÇED içeriklerine rastlanmıştır. 

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili izlemelerin detayına bakıldığında ise; basın açıklaması, bilimsel yayın, örgütlenme, plan itiraz, plan askı, sosyal medya çalışması ve STK görüş – radyo programı içeriklerine rastlanmıştır. 

3 aylık periyotta tehdit, tahrip ve savunma nitelikleri ile yapılan izlemelerde; 

·         Maden ocağı konusunda yapılan izlemelerin %yüzde 24’ü  ve Kanal İstanbul projesi konusunda yapılan izlemelerin % 21’i tehdit niteliği taşıyor.

·         Orman yangınları konusunda yapılan izlemelerin yüzde 31’i,  maden ocağı konusunda yapılan izlemelerin yüzde 15’i tahrip niteliği taşıyor.

·         Orman yangınları konusunda yapılan izlemelerin yüzde 29’u, Kanal İstanbul ve maden ocağı konusunda yapılan izlemelerin %15’i savunma niteliği taşıyor.