4 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanunla 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 5 maddesinde değişiklik yapıldı. 2003-2019 döneminde 27 kez değiştirilen Orman Kanununda yapılan son değişiklik ile özel ormanlara yapılaşma hakkı tanınırken bozuk orman alanlarının da farklı amaçlarla kullanımının önü açılıyor.

28 Ekim 2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” ile Orman Kanunun 1, 18, 94, 116 ile Ek Madde 9 maddelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikleri, Orman Mühendisi Doç Dr Yücel Çağlar değerlendirdi.

Çağlar, yapılan değişiklik ile özel ormanların hukuksal olarak orman sayılmaktan çıkarıldığını vurguladı. Orman sayılmayacak alanlar başlığında yapılan değişiklik ile orman alanları daraltılırken, odunu hammadde olarak işleyen özellikle büyük ölçekli sanayicilere avantaj sağlandı. Doç Dr Yücel Çağlar, yapılan değişikliklerin anayasaya aykırı olduğunu, özel orman sayılan 18 bin hektar büyüklüğündeki alanın denetimden çıkarıldığını, orman ekosisteminin bütünlüğünü bozacak yeni kurallar getirildiğini söyledi.

Yapılan değişikliklere dair Yücel Çağlar tarafından hazırlanan detaylı değerlendirme raporuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.