Havalimanı ve 3. köprü projesi Kuzey Ormanlarının İstanbul kesiminde 6.422 hektar orman alanıı yok etti.  2009 yılı ile 2016 yılı verileri karşılaştırıldığında, orman alanları %7 oranında azaldı.

Ahmet Özgür Doğru, Seval Sözen ve Derin Orhon tarafından Sarkaç’ta yayınlanan araştırma ile Kuzey Ormanlarında inşa edilen büyük ölçekli inşaat projelerinin İstanbul’un ekolojik dengesine etkisi ortaya koyuldu.

Çalışmada, 2009 ve 2016 arasındaki arazi kullanım değişimini belirlemek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kullanıldı.

Yapılan analiz sonucuna göre 2016’da ormanlık alanlar 2009’a göre %7 yani 14.960 hektar azaldı, yapay alanlar %27’lik bir değişim ile 8370 hektar arttı. Havaalanı ve köprü projeleri nedeniyle tahribata uğrayan alanlar ise 6422 hektar.

Çalışma sonuçlarına göre 2009’da mevcut olan 213.424 hektarlık orman alanın, 36.917 hektarı dönüşüme uğrayarak tahrip edildi. Tahribata uğrayan 36.917 hektarlık alan, 2016 yılı toplam orman alanının yaklaşık %17’sine karşılık geliyor. 2009’da doğal alan gözüken arazilerin bir kısmı ormanlaşmış. Yeni oluşturulmuş orman arazileri dikkate alındığında toplam orman arazisinde %7’lik bir kayıp var. Bu kaybın en az 1794 hektarı doğrudan üçüncü köprü ve üçüncü havaalanı inşaatından kaynaklanıyor.

Orman alanı kayıplarının dağılımı aşağıdaki haritada net olarak görülüyor. Mor renkle işaretlenen alanlar süreç içerisinde orman alanlarından yapay alanlara ve büyük ölçekli projelere dönüşümün olduğu alanlar. 2009 yılı orman alanlarının büyük bir bölümü ise (32.139 hektar) 2016’da doğal alana dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm bölge genelinde dağınık olarak gerçekleşmiş (açık yeşil bölgeler). Bu dönüşüm ormanların gerektiği gibi korunmadığını ve sadece yapılaşma için değil tarım alanı ya da mera açma gibi sebeplerle de tahrip edildiğini gösteriyor.

Orman alanlarındaki yaklaşık 15.000 hektarlık kayıp, tahmini 35 milyon ağacın zarar gördüğü anlamına geliyor. Ağaç başına yılda 8 kg CO2 soğurma kapasitesi dikkate alındığında; söz konusu orman kaybının yılda 0,3 milyon ton CO2 soğurma kaybına karşılık geldiği söylenebilir. Genel olarak kabul edilen günlük kişi başı 1 kg CO2 salınımı dikkate alındığında kaybedilen ormanlar nedeniyle yıllık yaklaşık 830.000 kişinin COsalınımına eşdeğer bir CO2 emilim kapasitesinin kaybedildiği anlaşılıyor.

Çalışmanın tamamı için tıklayınız.

(KOS Medya – 27.11.2020)