Arkadaşımız Özle Türk’ü bugün ebediyete uğurluyoruz. Bugün saat 14.30’da Çengelköy Mezarlığında yapılacak törenin ardından defnedilecek.

Onu doğrudan tanımayanlar Kuzey Ormanları Savunması’nın basın açıklamalarında yüzünü görmüş, videolarda sesini duymuş olabilir. Yaratıcılığı, zekası ve duyarlılığı ile Kuzey Ormanları Savunmasına çok şey kattı.

Özle’yi kadın hareketinde, hayvan haklarına dair bir eylemde, LGBTİ+’ların hak arayışında, göçmenlere yönelik ayrımcılıkla mücadele de görmüş, tanımış olabilirsiniz. Çünkü Özle, her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçi tavırlara ve eril tahakküme karşı her zaman mücadele içindeydi. Sokakta yürürken gördüğü bir olay, taksicinin eril dili, alışveriş yaptığı dükkanda duyduğu bir söz… Hiçbirini görmezden, duymazdan gelemezdi. Hak savunuculuğu yaparken de ayrımcılıkla mücadele ediyordu. “Yeni Toplumsal Hareketlerde Kadın Olmak Üzerine Türkiye’den Bir Örnek” başlıklı yüksek lisans tezinde deneyimini ele aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda Seda Kalem Berk’in danışmanlığında hazırladığı tezi 2018 yılında tamamlamıştı.

Özle, deneyimini şöyle özetlemişti: “…uzaktan takip ederek sürecine dahil olmak istediğim ve tez çalışmama konu olan çevre hareketi ABC‟de kendimi yeni bir toplumsal harekette olması gerektiği gibi, yani aslında tıpkı Gezi‟deki gibi sınıfsız, rütbesiz ve mücadele odaklı bir kadın olarak hissedebildim. Fakat zaman geçtikçe, sol gelenekleri tanımam ve örgüt içinde yaşanan sorunların çözülme pratiklerine tanık olmam dolayısıyla, ailem kadar yakın gördüğüm ABC‟den uzaklaşmaya başladığımı hissettim.”

Tez çalışmasında, bugüne kadar çok da yüksek sesle konuşulmayan ya da geri plana itilen sorunlara yer vererek toplumsal hareketlerin işleyişlerine olumlu anlamda katkı sağlamayı hedeflemişti.

Tezinde, hareket içinde bulunmuş ya da hale bulunmakta olan kadınlarla görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelerden elde ettiği sonuçlar ile birlikte ne kadar eşitlikçi görünse de feminist literatürde yer alan pek çok sorunun hareket içinde var olduğunu ortaya koymuştu. Mansplanining, vitrincilik… Görüşmecilerden bazılarının zamanla hareketten uzaklaşmasına neden olan bu sorunlar, Özle’nin de söylediği gibi hareketin işlev kazanması önündeki engellerden biri.

Özle’nin kapsamlı bir çerçevede sunduğu araştırması toplumsal hareketlerde mücadele sürecinin sağlıklı işlemesi için gereken düzenlemeler konusunda ciddi doneler içeriyor. Araştırmanın bu gözle değerlendirilmesini diliyoruz. Tezin tamamı için tıklayınız.