Basın Açıklaması
24.02.2021

Kuzey Ormanları Savunması olarak Alman Dirkshof’in sahibi olduğu Universal Wind Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kuzey Ormanları’nda kurulması planlanan Türkiye’nin en büyük Rüzgar Enerji Santrali’ne karşı hukuki süreci başlattığımızı duyurmak istiyoruz.

Kuzey Ormanları’nın Çatalca bölgesindeki kadim meşe ormanlarını ve yaban hayatını yok edecek olan, 300 bine yakın leyleğin göçünü engelleyecek olan İstanbul RES Projesi iptal edilmeli, proje için verilen ÇED olumlu raporu kaldırılmalıdır.

Her geçen gün yok edilen Kuzey Ormanları’ndaki bu dev proje Çatalca’daki orman, tarım, sit alanlarının yok olmasına, yaban hayat alanlarının daralmasına, biyoçeşitliliğin zayıflamasına neden olacaktır.

Söz konusu İstanbul RES projesi için verilen ÇED Olumlu kararı ve bu kararın dayanağı olan proje tanıtım dosyası ise ne hukuka ne ÇED işleyişine, ne de kamu yararı ve halk sağlığına uygundur. ÇED olumlu kararının dayanağı olan dosya Meteoroloji mühendisi görevlendirilmeden hazırlanmıştır. ÇED dosyasının yeterli teknik personelce hazırlanıp hazırlanmadığı davalı İDARECE DENETLENMEMİŞ VE ARAŞTIRILMAMIŞTIR. Bu durum İdarece verilen kararın esaslı hatasını oluşturmaktadır. Meteorolojik verilerin hatalı saptanması sonucu yangını etkileyen faktörler hatalı saptanmıştır. Proje kapsamında yapılan yapılar için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ( Afet İşleri Gn. Md.) genelgesi çerçevesinde jeoloji- jeoteknik Etüt Raporu dosyada bulunmamaktadır. 

Yapmış bulunduğumuz araştırmada Kemerburgaz RES, GOP RES, Şile RES, Yamaçtepe RES, Tahakadın RES,  Aydost RES gibi RES’lerle de komşu durumdadır. Bu projelerin tamamı aynı ormanlık alan içinde konumlanmış durumdadır. Bölgedeki benzer faaliyetlerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak ele alınması gereklidir.

Kümülatif etki değerlendirmeye tabi tutulmaksızın İdarece verilen karar hatalıdır.

Proje alanı Çatalca’ya bağlı Karacaköy,   Karamandere,  Çiftlikköy, Kalfaköy, Gümüşpınar, Belgrat Köyleri hayvancılık, arıcılık, çiftçilik yapılan alanlardır.

İstanbul RES inşaatı, Çatalca’da orman ve tarım alanların yok olmasına ve biyoçeşitliliğe zarar verecektir.

İstanbul RES sonbahar ayında 250-300 bin leyleğin göç yolu olarak kullandığı koridor üzerinde kurulmaktadır. Dünya üzerindeki Küçük Orman Kartalları’nın %90’ı projenin gerçekleştirileceği Kuzey Ormanları üzerinden göç etmektedir. İstanbul RES projesinin kurulduğu Kuzey Ormanları 200 bin gündüz yırtıcısı tarafından göç yolu olarak kullanılmaktadır.

En az 34 kuş türü Bern Listesi Ek-II’ye, yani “Mutlak Koruma Altındaki Türler Listesi’ne; en az 17 kuş türü Bern Listesi Ek-III’e, yani “Koruma Altındaki Türler Listesi’ne girmektedir.

Proje sahasının bulunduğu Çatalca’nın ülkemizdeki ana kuş göç rotaları üzerinde bulunması nedeni ile Bern, JUCN, Ulusal kırmızı liste, AB Kuş Direktifleri mevzuatlarına aykırı olarak gerçekleştirilmek istenen projenin hayata geçmesi halinde kuşların bölgedeki yaban hayatında telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

İstanbul RES aynı zamanda Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bitişik konumdadır.

İstanbul RES projesinin yer aldığı bölgede arıcılık mutlak koruma altındadır. Trakya arısı 30.06.2010 Tarih ve 29 sayılı olurları ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alınmış olup, Yıldız Dağları’nın (Istrancalar) tamamına yakınında TRAKYA ARISI koruma kapsamındadır.

İstanbul RES projesi Tarihi Roma Su Yolu’na ait su galerisi hattı kalıntıları ve ve bu hattın güzergahıyla birleşik konumdadır.

Kuzey Ormanları’ndaki yaban hayatı ve Kuzey Ormanları Ekosistemi’ni çökertecek olan, Dünya’nın en önemli göç yollarından Kuzey Ormanları’nın göç koridorundaki en büyük bariyerlere dönüşecek İSTANBUL RES isimli Rüzgar Enerji Santrali’nin iptal edilmesini, proje için verilen ÇED olumlu kararının kaldırılmasını ve bu süreçte Kuzey Ormanları’na yaratılan tahribatın bir an önce telafi edilmesini istiyoruz.

Kuzey Ormanları’nda RES olmaz.

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI