Doğa ve yaşam savunucuları, İstanbul, Beykoz’da bin 443 ağacın bulunduğu ve tarım alanı vasfı taşıyan parselin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla ticaret alanı olarak değiştirilmesine itiraz etti.

Beykoz Çevre Dayanışması, Beykoz Kent Dayanışması, TAÜ Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Ocak’ta onayladığı Beykoz ilçesi koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planına itiraz etti.

Doğa ve yaşam savunucuları, topladıkları 261 adet ıslak imzalı itiraz dilekçesini ilgili kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaştırması için İBB Planlama Müdürlüğü’ne teslim etmelerinin ardından bina önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Kamu yararı yok”

Söz konusu kararın dayanağını 5403 nolu Kanunun 13. Maddesinin d bendinden aldığı belirtildi. Bu maddeye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir tarım arazisinin imara açılmasında kamu yararı görmesi halinde, o araziyi imara açabilme yetkisi var:

“Bizler bu kanun maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca keyfi kullanıldığını düşünüyoruz ve iklim krizinin kapıda olduğu bu dönemde binlerce ağacın kesilip yerine Villa, AVM ve cami yapılmasında bir kamu yararı göremiyoruz. Tüm yetkilileri bu kararın bir an önce iptal edilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere göreve davet ediyoruz. 

Dayanışma çağrısı

“Bizler İstanbul‘un kalan sayılı ormanlarından, son nefes kaynaklarından biri olan Kirazlı Ormanları‘nı sermayeye kurban etmemek için elimizden geleni yapacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. 

“Beykoz Çevre Dayanışması, Beykoz Kent Dayanışması, TAÜ Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması olarak tüm kamuoyunu bu olayın takipçisi olmaya ve İstanbul’un son nefes kaynağının katledilmesine karşı dayanışmaya çağırıyoruz.”

Beykoz’da ne oluyor?

8 Ocak 2021’de “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mah. 267 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” adlı imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. 

Bakanlık bu kararla Beykoz’da 111 bin metrekarelik tarım alanını imara açarak “ticaret alanı” ilan etti. Buna göre, bin 443 ağaç bulunan parselin 61 bin metrekaresine iki katı geçmeyecek AVM, otel, çarşı finans kurumu gibi ticari birimlerin inşa edilebilmesinin önü açıldı

ÇED gerekli değildir” kararının ardından yapımından vazgeçilen villa projesinin ortasında kalan parsel, Çevre Düzeni Planı’nda “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak belirlenmiş durumda. Parsel için yapılan plan değişikliği raporuna göre, parselin tarım dışı kullanılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı‘ndan kamu yararı kararı alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı‘na gönderildi. Bakanlık da 18 Eylül 2019 tarihli kararı ile parselin tarım dışı kullanılmasına izin verdi.

“Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsü de taşıyan parsel için hazırlanan imar planlarında alanın yüzde 55’i yani 61 bin metrekaresi ticaret alanı, kalan yüzde 45’i ise eğitim, ibadet, park ve yol olarak planlandı. Alanın 7 bin metrekaresi ilkokul, 3 bin metrekaresi cami, 18 bin 645 metrekaresi park, 3 bin metrekaresi pasif yeşil alan, 17 bin 814 metrekaresi yol için ayrıldı.

Viila projesi

Öte yandan, 2018 yılının temmuz ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beykoz’da Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanlarına 553 adet villa projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatmıştı. Projenin dört ayrı parsel üzerinde yükselmesi planlandı.

Villalar, özel orman alanında kalan üç ayrı parsele inşa edilecek 267 numaralı 111 bin metrekarelik tarla niteliğindeki parsele de 20 adet otel ve 13 adet spor tesisi yapılacaktı. Kasım 2018’de bu proje için alınan “ÇED gerekli değildir” kararında 267 numaralı parsel proje dışına çıkartılarak spor tesisi ve otellerden vazgeçilmişti. 

Şimdi bakanlık proje dışına çıkarılan 111 bin metrekarelik tarım arazisi için yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı.

BİA Haber Merkezi – 09.02.2021