OGM hakkında hazırlanan 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda “ormanların korunması, geliştirilmesi, orman köylülerinin desteklenmesi” gibi kurumun öncelikli görevlerini yerine getirmediği, hatta gelir yaratma adına orman kayıplarına neden olan birçok faaliyette bulunduğu belgelendi.

Raporda, orman ekosistemlerine zarar veren birçok uygulamaya karşı kayıtsız kalındığına, alacak-verecek işlemlerinde orman arazilerinin takas amacıyla kullanıldığına, verilen tahsis izinleriyle korunması gereken alanlardan feragat edildiğine, afetlere ve iklim krizinin etkilerine karşı hazırlıkların yetersizliğine dair birçok somut örnek bulunuyor.

İlgili bulguya tıklayarak doğrudan açıklamasına ulaşabilirsiniz;
BULGU 1 / BULGU 2 / BULGU 3 / BULGU 4 / BULGU 5 / BULGU 7 / BULGU 8 / BULGU 9

Sayıştay Denetim Raporu’nda dikkat çeken bulgular neler söylüyor?

BULGU 1: Ormanlık sayılan alanlar kiraya verildiğinde OGM’ye kaydedilecek gelir sağlıklı izlenmiyor. 

“Orman sayılan alanlarda verilen izinleri takip eden OGM İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’nın alacak kayıtlarının OGM muhasebe birimlerine sağlıklı tahakkukunun sağlanmadığı ve birimler arası kayıtların tutarlı olmadığı anlaşılmaktadır.”

https://twitter.com/kuzeyormanlari/status/1468635298452103176

BULGU 2: OGM ile TOKİ ve TOBB Arasında Yapılan Protokoller Gereğince OGM Hizmet Binaları İnşaatına İlişkin Trampa İşlemleri Milli Emlak Genel İşlemleri Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Tamamlanmamıştır.

BULGU 3: Ormanlık Alanlardaki Maden İzin Sahalarında Etkin Denetimin Yürütülmemesi; İzinsiz Yapılaşma ve İzin Amacı Dışında Kullanım Tespitlerine Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmaması

BULGU 4: Maden Sahalarının Rehabilitasyon Çalışmalarının Tam ve Zamanında Yapılmaması ve Kontrol Eksikliği Bulunması

BULGU 5: Orman Sayılan Alanlarda Yapılan Madencilik Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Çevre ile Uyum Bedelinin Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Talep Edilmemesi

https://twitter.com/kuzeyormanlari/status/1468656825511915520

BULGU 7: ORKÖY Desteklemelerine İlişkin İkincil Düzenlemelerde Kooperatif Kredbulgu-ilerini Teşvik Edici Hükümlerin Bulunmaması ve İzleme ve Değerlendirmenin Eksik Olması

BULGU 8: Yanan Alanların Coğrafi Bilgi Sisteminde Sağlıklı İzlenememesi

BULGU 9: Ulusal Orman Envanterinin Geliştirilmesi İhtiyacının Bulunması

Raporu indirmek için; 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu – Orman Genel Müdürlüğü

KOS Medya – Aralık 2021