Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), odak noktası Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan, Karadeniz ve Marmara kıyısı boyunca uzanan bölgede yer alan son orman alanları ile birlikte su havzaları, tarım alanları, çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanın varlığını sürdürebilmesini savunan, bu amaç doğrultusunda; ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğaya, akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel-kırsal projenin durdurulması için örgütlenen, mücadele eden, özgür ve gönüllü bireylerin oluşturduğu bir harekettir.

Gezi Direnişi ardından iyice görünür hale gelen kent ve doğa talanına karşı yükselen mücadelelerin bir parçası olarak Temmuz 2013’te kurulan KOS, sermayenin “yaratıcı yıkımı”na karşı kendi bölgesinde yaşam alanlarını korumak için mücadele edenleri bir araya getirmeye ve yaşam savunucularının aralarında bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaya çalışır. KOS; 3. havalimanı, 3. köprü, Kanal İstanbul gibi “mega projeler” olmak üzere ekosistemi katleden her türlü rant projesinin karşısındadır. Başta bu projeler olmak üzere Kuzey Ormanları ekosistemini tehdit eden diğer projelerin de birbiri ardına açıklandığı bugünlerde KOS; ekoloji, hak ve birlikte yaşamı savunma mücadelesini eldeki ve yenileri üretilebilecek tüm araçlarla kuvvetlendirme yolunda geniş bir zemin örgütlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede KOS, doğanın bir parçası olan bölge halkının insanca yaşama haklarını birlikte savunmak için, benzer amaçlar doğrultusunda düşünen, örgütlenen ve hareket eden her kişi, topluluk ve kurumla dayanışmacı ilişkiler kurar; yan yana gelerek ortak bir mücadeleyi büyütmeye çalışır. Bunun yanında KOS; hayvanı, börtü böceği ve bitki yaşamıyla doğayı; kısacası tüm canlıları, İstanbul, ülke ve tüm dünya ölçeğinde bir bütün olarak savunur. Bunu gerçekleştirebilmek için bilgi üretmeye ve bu bilgiyi kullanabildiği her türlü araçla toplumla paylaşmaya çalışır.

KOS her türlü ekonomik, siyasi ve ideolojik örgütten bağımsızdır. Kararlarını, herkesin katılımına açık olan ve katılan herkesin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu, duyurusu en geniş şekilde yapılmaya çalışılan haftalık açık forumlarında alır.

KOS özyönetimci bir anlayışı savunur ve bunu öncelikle kendi içinde olmak üzere hayatın her alanında hayata geçirmeye, geliştirmeye çalışır. Buna paralel olarak tüm hiyerarşileri reddeder, dönüşümlü görev dağılımını ve forumlarda kolaylaştırıcılığı benimser.

E-posta: kuzeyormanlari@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/KuzeyOrmanlariSavunmasi

Twitter: twitter.com/kuzeyormanlari

Instagram: instagram.com/kuzeyormanlarisavunmasi/